Nemzeti Összetartozás Napja

Nemzeti Összetartozás Napja

 

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, amelyet 2021. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

101 évvel ezelőtt írták alá az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot, ami a háborúban vesztes Magyarország és a győztes antant szövetség hatalmai között jött létre, többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait. Ennek hatására Magyarország kétharmadát büntetésképpen elcsatolták a szomszédos országokhoz.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából városi megemlékezést tartott június 4-én az Országzászlónál.

A harangszó és a Himnusz eléneklése után a Túri Olvasókör Egyesület emlékező műsora vette kezdetét,  Kalóczkai Sándorné és Patkós Éva közreműködésével. A megemlékezés részeként Vasas István a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője mondta el emlékező gondolatait, majd a Túri Olvasókör Egyesület folytatta műsorát. Ezt követően a történelmi  egyházak képviselői – Égerné Tamás Annamária református lelkipásztor, Fülöp Mónika evangélikus lelkész és Ondavay Tibor pápai prelátus – mondtak imát, valamint igei megemlékezést.

Végül a kegyelet, az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése következett a 2013-ban felállított Országzászlónál. Az esemény a Szózat és a Székely Himnusz közös eléneklésével zárult.

 

 

Bodor Márti