Mezőtúri türelemüvegek

Dr. Keresztes Károly önálló kiállítása a Túri Fazekas Múzeumban

Dr. Keresztes Károly évtizedek óta készít türelemüvegeket, azaz a népművészet azon tárgyait, amelyekben a faragványokat egy szűk nyakú palack belsejében helyezik el. A kiválasztott üveg olyan akadályt jelent az alkotónak, amelynek legyőzéséhez nagy ügyesség szükséges. Az alkotó minden palack készítésénél igyekszik kihangsúlyozni a beépítés látszólagos lehetetlenségét, hiszen a beépített alakok és szerkezetek nagyobbak, mint az üveg nyakának belső átmérője. A szétvágott részdarabokat ezért jól megtervezve az üveg belsejében kell összeállítani, és ékkel, csapszeggel, vagy/és ragasztással egybeépíteni. Ehhez megfelelő finom és hosszú csipeszek, szögek, fogók, drótok stb. kellenek, amelyeket gondosan és óvatosan kell használni. Egy másik változatban a darabokat még az üvegen kívül építik össze olyan formában, hogy az a palackban zsinórok, drótok, kampók segítségével szétnyitható legyen.

A hagyományos típusok: hajó üvegben, bányászpalack (bányát, a bányászok életének és munkájának jelenetei), vallásos jelenetek, ill. életképek.

A türelemüvegek készítésnek eredetére több teória is létezik, valószínű, hogy az első darabokat a 17. század végén építették angolszász országokban. A hajós palackokat elsősorban Angliában kedvelték, míg a bányászüvegeknek német nyelvterületen alakult ki komoly kultúrája.

A Kárpát-medencében a 18. század végén jelennek meg a bányász vidékeken, így nem véletlen, hogy az eddig ismert legrégebbi datált, 1793-ból való üveg Selmecbányán készült. Valamivel korábbi, 1781-es az első, vallási témát – egy kis oltárt – bemutató datált darab.

A 19. század második feléből több olyan munka is fennmaradt, amelyeket börtönfogságba vetett emberek készítettek – ezek életképeket vagy vallásos témákat dolgoznak fel, illetve egy-egy mesterség bemutatására is találunk példát.

A türelemüveg dísz, így a paraszti lakáskultúrában elsősorban a tisztaszobában találkozhattunk vele. Előfordul polgári, nagypolgári családoknál, illetve a díszítmény részeként a templomokban, imaházakban is.

Napjainkban a türelemüvegek témája igazodott az új látványhoz, az új tárgykultúrához, építészeti stílusokhoz: a modern közlekedési eszközöktől kezdve a modern elektronikai eszközökig, a rajzfilmfiguráktól a LEGO építőjátékokig nagyon sokféle változata ismert.

 

Dr. Keresztes Károly üvegei, a kiállításban szereplő hetven darab alapvetően a hagyományos témákat dolgozzák fel: szakrális témák, a nemzet és hazaszeretet témák, életképek, és külön egységként az üvegek elkészítéséhez használatos eszközök, szerszámok.

 

A kiállítás 2019. március 16-ig látogatható. Információk: www.fazekasmuzeum.hu

Pusztai Zsolt muzeológus