Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoport

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

Általános Igazgatási Csoport

Tisztelt Lakosság!

 

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tevékenysége az önkormányzat működésével, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására terjed ki. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a Hivatal felépítését, az egyes szervezeti egységek részletes tevékenységi körét.

 

A Hatósági Osztály a Hivatal egyik szervezeti egysége, két csoportból áll:

 • Szociális Hatósági Csoport
 • Általános Igazgatási Csoport.

 

Az előző számban a Szociális Hatósági Csoport munkájáról, ezen belül is a települési támogatások felhasználásáról számoltunk be Önöknek. Jelen tájékoztatóval az Általános Igazgatási Csoport tevékenységét szeretném röviden bemutatni.

 

A csoportban jelenleg nyolc ügyintéző, négy munkavállaló és egy közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.  Feladataink széleskörűek:

 • Anyakönyvi igazgatás: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, családi események lebonyolítása; anyakönyvi kivonatok kiállítása; apai elismerő nyilatkozat felvétele; névváltoztatási ügyek, állampolgársági ügyek
 • Szépkorúak jubileumi köszöntésével kapcsolatos feladatok
 • Hagyatéki ügyintézés: hagyatéki, póthagyatéki leltár felvétele, továbbítása a közjegyző részére; helyszíni ingóleltár készítése
 • Adó- és értékbizonyítvány készítése hagyatéki ügyekben
 • Talált dolgok kezelése
 • Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok
 • Hirdetmények záradékolása, kifüggesztése
 • Hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása
 • Ipari és kereskedelmi igazgatás: üzletnyitással, telepengedéllyel kapcsolatos ügyek; szálláshely üzemeltetés nyilvántartásba vétele; zenés, táncos rendezvények, valamint vásár, piac engedélyezése
 • Egészségügyi igazgatási feladatok: egészségügyi szűrővizsgálatokkal, továbbá az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat, iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás)
 • Földművelésügyi igazgatási feladatok: a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, tanya eladására, haszonbérbe adására vonatkozó szerződések közzététele; méhállomány tartási és vándorlási helyének nyilvántartása; károsítók elleni védekezés koordinálása; vadkárbecslés; erdőgazdálkodás; növényvédelem
 • Állattartással, állategészségüggyel, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek
 • Gondnoki feladatok ellátása: házmesteri, gépjárművezetői feladatok, portaszolgálat megszervezése; megrendelések lebonyolítása
 • A társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletének ellátása
 • Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok: apai elismerő nyilatkozat felvétele; képzelt szülők adatainak megállapítása; a gyermek családi és utónevének megállapítása; a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása
 • Választások, népszavazások lebonyolításával kapcsolatos jogi, informatikai, szervezési feladatok.

 

Az SZMSZ-ben meghatározott tevékenységek végrehajtása során a különböző jogszabályok betartása és betartatása egyaránt fontos, törekszünk a minél magasabb színvonalú ügyintézésre. Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtása ugyanúgy a munkánk része, mint a képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, így részt veszünk a feladatainkhoz kapcsolódó előterjesztések, rendelet-tervezetek szakmai előkészítésében.

 

A veszélyhelyzethez alkalmazkodva igyekeztünk folyamatosan tájékoztatni a lakosságot a legfontosabb szabályokról, változásokról, mint pl. a házasságkötéssel, ügyfélfogadással kapcsolatos rendelkezések.

 

A kérelmek befogadására, ügyintézőhöz való eljuttatására is többféle lehetőséget biztosítunk:

– postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. szám alatti címre,

– személyesen – a veszélyhelyzet miatt előzetes időpont egyeztetést követően – a Hivatal ügyfélfogadási idejében az illetékes ügyintéző részére történő átadással,

– a Városháza portáin elhelyezett gyűjtőládába történő elhelyezéssel.

 

Ezen kívül fontosnak tartom kiemelni az elektronikus ügyintézés lehetőségét, mely a természetes személyek részére lehetőség, míg a gazdálkodó szervezetek számára kötelező a hatályos jogszabályok értelmében. Az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére: https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap

 

A lenti táblázat tartalmazza a telefonos elérhetőségeket, e-mail címeket, forduljanak bizalommal a Hatósági Osztály ügyintézőihez, munkatársaihoz:

 

Biriszló Beáta

osztályvezető