Megalakult az új képviselő-testület Mezőtúron

  1. november 7-én tartotta alakuló ülését Mezőtúr város képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Az ülés kezdetén Dr. Matuskáné Hadobás Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 2019. október 13-i önkormányzati választás eredményeit. A névjegyzékben szereplő 13698 szavazásra jogosult személyből 5790 fő adta le szavazatát a szavazóhelyiségekben, mely 42,27 % -os részvételt jelent. A választó jogával nem élt 7908 fő. Mezőtúr város polgármestere Herczeg Zsolt lett, az érvényes szavazatok száma: 3 149 (55.84%).

A választókörzetekben a következőképpen alakultak az eredmények:

  1. egyéni választókerület: Kötél János (TEKE) 364 szavazat (55.15%)
  2. egyéni választókerület: Kovács Mihály (TEKE) 404 szavazat (53.94%)
  3. egyéni választókerület: Harmat Mihályné (FIDESZ-KDNP) 321 szavazat (52.71%)
  4. egyéni választókerület: Dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE) 416 szavazat (56.68%)
  5. egyéni választókerület: Patkós Lajos (FIDESZ-KDNP) 382 szavazat (59.97%)
  6. egyéni választókerület: Szűcs Dániel (FIDESZ-KDNP) 399 szavazat (58.5%)
  7. egyéni választókerület: Rózsa Endre Bertalan (TEKE) 441 szavazat (63.54%)
  8. egyéni választókerület: Kovács Attila (TEKE) 449 szavazat (58.46%)

 

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:

Batta Attila Viktor (FIDESZ-KDNP)

Kovács Péter (TEKE)

Patkós Éva (FIDESZ-KDNP)

 

 

Ezután a képviselők és a polgármester eskütétele következett, melyet a polgármesteri köszöntő követett, ahol Herczeg Zsolt üdvözölte a jelenlevőket, értékelte az elmúlt 9 évet és felvázolta a terveket az elkövetkezendő 5 évre, hangsúlyozva az együttműködés kiemelt fontosságát.  Ezt követően Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása következett, melyet módosító beadványokkal sikerült megszavazni, melyeket a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület nyújtott be a testület felé.

A következő napirendi pontban megválasztották a titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait.

Majd az alpolgármester személyének megválasztása következett, ahol is Herczeg Zsolt polgármester két alpolgármestert javasolt: Szűcs Dániel (FIDESZ-KDNP) és Dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE) személyében. A titkos szavazások során azonban, egyik jelölt sem került megszavazásra, így jelenleg nincs választott alpolgármestere a városnak. A polgármester tájékoztatása szerint a következő alkalom, amikor is újra megpróbálnak alpolgármestert választani, 2020. január végén lehetséges. Addig Herczeg Zsolt polgármester egyedül végzi a munkáját, alpolgármester nélkül.

A következőkben a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására került sor, amelyet egyhangúlag elfogadott a testület. A továbbiakban a bizottság nem képviselő tagjainak eskütételével folytatódott az ülés.

A polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadása után, amelyet törvény határoz meg, a települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására került sor, amelyet szintén egyhangúlag elfogadtak.

Az utolsó napirendi pontban Batta Attila Viktor végkielégítésének megállapításáról szavazott a képviselő-testület. A törvényben előírt 3 hónapnyi végkielégítésen felül a polgármester még plusz 3 hónapot javasolt a volt alpolgármester részére, amelyet azonban nem szavazott meg a képviselő-testület minőségi többséggel, így a törvényben előírt juttatást kapta meg a volt alpolgármester.

 

Kalán Hajni