Lomtalanítási tájékoztató

A közszolgáltatást ellátó NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. Mezőtúron a lomtalanítást 2018. október 15. és október 19. között fogja elvégezni. A lomhulladék elszállítása az egyes körzetekben a kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, kérjük, hogy a lomhulladékot október 15-én hétfőn, október 16-án kedden, október 17-én szerdán, október 18-án csütörtökön és október 19-én pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki.

Azon hulladékok köre, melyet a lomtalanítás során a lakosság kihelyezhet az ingatlana elé: A háztartásokban keletkezett azon nem veszélyes hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem helyezhető el. Ide sorolhatók a selejtezésből származó darabos hulladékok, használaton kívüli dolgok, például a régi bútorok, játékok, nagyobb méretű selejt használati eszközök (pl. taliga, létra).

Ne helyezzen ki: Ø Építési és bontási hulladékot Ø Veszélyes hulladékot (pl. elemek, akkumulátorok, fáradtolaj, festékek, hígítók, olajos kannák, festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő udvarban (a gyógyszerek – leadhatók a patikákban), Ø Kertgondozásból származó zöldhulladékot Ø Elektronikai hulladékot (pl. TV, monitor, számítógép, elektromos konyhai eszközök, hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, barkácsgépek, játékok, fénycsövek, izzók, lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő udvarban.

Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében kérjük, hogy csak a gyűjtőnap előtti este, vagy a gyűjtési napon reggel 7 óráig, kulturált módon helyezzék ki a lomhulladékokat.

További információ elérhető a www.nhsz.hu honlapján, vagy a Mezőtúri Hulladékudvar telefonszámán: 06/20/331-1579