Lomtalanítási tájékoztató 2020.

Lomtalanítási tájékoztató 2020.

A közszolgáltatást ellátó NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. Mezőtúron a lomtalanítást a 2020. évben október 26. és október 30. között fogja elvégezni.

A lomhulladék elszállítása az egyes körzetekben a kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, kérjük, hogy a lomhulladékot október 26-án hétfőn, október 27-én kedden, október 28-án szerdán, október 29-én csütörtökön és október 30-án pénteken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki.

 

Azon hulladékok köre, melyet a lomtalanítás során a lakosság kihelyezhet az ingatlana elé: A háztartásokban keletkezett azon nem veszélyes hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem helyezhető el. Ide sorolhatók a selejtezésből származó darabos hulladékok, használaton kívüli dolgok, például a régi bútorok, játékok, nagyobb méretű selejt használati eszközök (pl. taliga, létra).

 

Ne helyezzen ki:  Építési és bontási hulladékot Ø Veszélyes hulladékot (pl. elemek, akkumulátorok, fáradtolaj, festékek, hígítók, olajos kannák, festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő udvarban (a gyógyszerek – leadhatók a patikákban), Ø Kertgondozásból származó zöldhulladékot Ø Elektronikai hulladékot (pl. TV, monitor, számítógép, elektromos konyhai eszközök, hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, barkácsgépek, játékok, fénycsövek, izzók, lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő udvarban.

 

Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében kérjük, hogy csak a gyűjtőnap előtti este, vagy a gyűjtési napon reggel 7 óráig, kulturált módon helyezzék ki a lomhulladékokat.

További információk a közszolgáltatással kapcsolatban elérhetőek a https://nhszszolnok.hu/  címen.

A Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52. szám alatt lévő hulladékudvarban, a Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban elhelyezhető hulladékokkal kapcsolatban a https://nhszketpo.hu címen tájékozódhatnak.