Lakossági tájékoztató kutak engedélyezési eljárásáról

Törvényi előírás, hogy a 2018. január 01. előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően épült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. Ennek hiányában vízgazdálkodási bírság szabható ki. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső-, vagy külső védőidomát, védőterületét
  • nem érint rétegvizet, kizárólag talajvíz vízkészlet felhasználásával üzemel
  • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén
  • házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják
  • nem gazdasági célú a vízfelhasználás

Fontos: Csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzői hatáskörbe, melynek talpmélysége nem haladja meg a 34 métert. Egyéb esetben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.

Mi a teendő az engedélyezéssel kapcsolatosan?

  • Fel kell keresni Mezőtúr Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályát (I. emelet 22-es iroda). Itt egy kérelmet kell benyújtani. Ezt egy adatlap kitöltésével lehet megtenni, melyben a személyi adatokon kívül rögzíteni kell a kút elhelyezkedésével, kialakításával kapcsolatos adatokat. A kitöltéssel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk. Fontos: az engedélyezési eljárás illetékmentes!
  • A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a benne szereplő kútadatok a valóságnak megfelelnek. Fontos: Ilyen nyilatkozatot csak olyan személy tehet, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Fontos: Meglévő kút engedélyezése esetében a nyilatkozó vízkútfúró szakembernek nem kell azonosnak lenni a kútfúrást ténylegesen elvégző személlyel
  • Csatolni kell a kútfúró szakember végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát.
  • Meglévő kút esetében csatolni kell a kútfej kialakításáról készített fényképet
  • A kitöltött nyomtatványokat Mezőtúr Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályán (I. emelet 22-es iroda) lehet leadni.

 

Ügyfélfogadás időpontja:           Hétfő, Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Csütörtök: 13.00 -16.00; Péntek: 8.00-12.00

 

Telefonos elérhetőség:                               56/ 551-908; 30/1740-785

 

 

Enyedi Mihály s.k.

jegyző