Lakossági tájékoztató kutak engedélyezési eljárásáról

Lakossági tájékoztató kutak engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • – a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső-, vagy külső védőidomát, védőterületét
 • – nem érint rétegvizet, kizárólag talajvíz vízkészlet felhasználásával üzemel
 • – legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén
 • – házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják
 • – nem gazdasági célú a vízfelhasználás

Fontos: Csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzői hatáskörbe, melynek talpmélysége Mezőtúr térségében nem haladja meg a 34 métert. Egyéb esetben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.

A kérelem benyújtásának határideje: 2023. december 31.

A lakosság kötelezettsége az engedélyezéssel kapcsolatosan?

 • – Fel kell keresni Mezőtúr Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályát (I. emelet 22-es iroda). Itt egy kérelmet kell benyújtani. Ezt egy adatlap kitöltésével lehet megtenni, melyben a személyi adatokon kívül rögzíteni kell a kút elhelyezkedésével, kialakításával kapcsolatos adatokat. A kitöltéssel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk. Fontos: az engedélyezési eljárás illetékmentes!
 • – A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a benne szereplő kútadatok a valóságnak megfelelnek. Fontos: Ilyen nyilatkozatot csak olyan személy tehet, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú közép-vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Fontos: Meglévő kút engedélyezése esetében a vizsgálatot végző és nyilatkozó szakembernek nem kell azonosnak lenni a kútfúrást ténylegesen elvégző személlyel
 • – Csatolni kell a kút vizsgálatát végző szakember végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát.
 • – Meglévő kút esetében csatolni kell a kútfej kialakításáról készített fényképet
 • – A kitöltött nyomtatványokat Mezőtúr Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályán (I. emelet 22-es iroda) lehet leadni.

Ügyfélfogadás időpontja:

Hétfő, Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Csütörtök: 13:00 -16:00; Péntek: 8:00-12:00

Telefonos elérhetőség: 56/ 551-908; 30/1740-785

Kútvizsgáló szakemberek:

 • – Komóczi Attila (30/480-6758)
 • – Tóth Tamás (30/279-7706)

dr. Enyedi Mihály

jegyző