Lakásrendelet tervezet

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete új rendeletet kíván alkotni az önkormányzat tulajdonát képező lakások és egyéb helyiségek bérletéről, elidegenítéséről.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény értelmében a rendelettervezetet véleményezheti a  bérlők és bérbeadók érdekképviseleti szerve.

A mellékelt rendelettervezettel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket a jegyzo@mezotur.hu e-mail címre kérjük megküldeni 2023. október 24. napjáig.

dr. Enyedi Mihály jegyző”

A rendelet tervezet és a hozzá tartozó mellékletek az alábbi linkeken érhetők el:

Lakásrendelet tervezet

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet