Közös Önkormányzati Hivatal » A hivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei

6. számú melléklet a 194/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozathoz
1/1

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolása

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.)
3. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

Vnytv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján ötévente:

  • az megbízott anyakönyvvezetők,
  • a kiadmányozási joggal rendelkező adóügyi ügyintézők,
  • a szociális igazgatási ügyintézők,
  • az építéshatósági ügyintézők,
  • más egyéb hatósági ügyben eljáró ügyintézők.

Vnytv. 3. § (1) bekezdés c), d), e), pontjai alapján kétévente:

  • jegyző,
  • aljegyző,
  • valamennyi szervezeti egység vezetője, továbbá azok helyettese,
  • pénzügyi iroda pénzintézeti aláírási jogosultsággal rendelkező ügyintézője,

Vnytv. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján évente:

  • közbeszerzési eljárásban ügyintézőként, vagy a döntés előkészítésben részt vevő köztisztviselő.