Közös Önkormányzati Hivatal » A hivatal alaptevékenységei

„1.10.  A hivatal kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységei:

011130     Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140     Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011220     Adó-, vám és jövedéki igazgatás

013350     Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010     Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020     Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

031030     Közterület rendjének fenntartása

101150     Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

104051     Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010     Munkanélküli aktív korúak ellátásai

106020     Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

018010     Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030     Támogatási célú finanszírozási műveletek

900060     Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek”