Közös Önkormányzati Hivatal

 

A polgármesteri hivatal alaptevékenységi körébe tartozik

A Hivatal tevékenysége Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, annak bizottságai, Kétpó, Mesterszállás és Mezőhék Községek Képviselő-testületei, bizottságai, a helyi nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, az önkormányzati társulások munkája eredményességének elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat.

 A Hivatal a Képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban:

 1. a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeletek tervezetét, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet;
 2. b) nyilvántartja a Képviselő-testületek döntéseit;
 3. c) szervezi a Képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését;
 4. d) ellátja a Képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli adminisztrációs feladatokat;
 5. e) az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.

A Hivatal a Képviselő-testület bizottsága működésével kapcsolatban:

 1. a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket;
 2. b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat;
 3. c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségeiről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot;
 4. d) gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról.

A Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében:

 1. a) elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását;
 2. b) köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni;
 3. c) közreműködik a képviselő tájékoztatásának megszervezésében.

A Hivatal a polgármesterek, alpolgármesterek munkájával kapcsolatban:

 1. a) döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,
 2. b) segíti a Képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet, nyilvántartja a polgármester döntéseit.

A Hivatal a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatok körében ellátja:

 1. a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását,
 2. b) a beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását,
 3. c) a belső gazdálkodás szervezését, a belső létszám-, és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátását,
 4. d) a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását,
 5. e) a számítástechnikai, informatikai rendszer kezelését,
 6. f) a területi tervezést, vállalkozásszervezést,
 7. g) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségével és egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat.

A Hivatal egyéb feladatai:

 1. a) ellátja a területi illetékességű építésügyi feladatokat;
 2. b) az önkormányzat képviseletére delegáltak munkáját segíti, tájékoztatásukat igény szerint megszervezi, technikai, adminisztrációs feladatokat végez;
 3. c) közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más államigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban;
 4. d) a Hivatal működésének technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattárazást.

Polgármesteri Hivatal Mezőtúr

Cím: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., 5400
Telefonszám: (56) 551 900

Ügyfélfogadás

Polgármester

Minden hó első szerdáján: 13.00 – 16.00 – előzetes egyeztetés: 551-902

Alpolgármester

Minden hó első szerdáján: 13.00 – 16.00 – előzetes egyeztetés: 551-902

Jegyző

Minden hó második szerdáján: 13.00 – 16.00 – előzetes egyeztetés: 551-910

Hétfő: 8.00 -11.30; 13.00-16.00
Kedd: Nincs Ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 -11.30; 13.00-16.00
Csütörtök: 13.00 -16.00
Péntek: 8.00-12.00