KÖZLEMÉNY

A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú  „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között”címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó a kivitelezés során felmerülő  zöld felület kialakítását célzó munkálatokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.

Az Erzsébet-ligetben a meglévő növényállomány erdős-ligetes jelleget ölt. A cserjeszint sok helyen hiányos, inkább talajtakarók a jellemzők. Az utakat elöregedett, foghíjas sövényszakaszok követik. Szükség van az utak környezetének rendezésére is. Faápolási munkákra a sétányok mentén van szükség. A déli oldalon haladó kerékpárút, valamint a fősétány mentén évelőkiültetés készül. Cserjesáv sövények ültetetése a temető felőli oldalon megy végbe. A legjelentősebb díszcserje kiültetés a körgyűrű és az új  játszótér környékén valósul meg. Fatelepítésre a nagy rétet keretező fasorban nyílik lehetőség. A növényzet szükség szerinti öntözését vízkonnektorról lehet megoldani.

Beteg, sérült fák kivágása: 35 db

Lombhullató fa ültetése: 30 db

Sövénycserjék ültetése: 800 m²

Évelő kiültetés: 800 m²

Gyepesítés megújítása: 12000 m²

A Ligeti tó mentén a partmagasítás és az egészségi állapot miatt 18 db fát kell kivágni. A tervezési területen belül, fakiültetésre leginkább a streetball pálya környezetében van szükség. 20 db parkfa kerül kiültetésre. Sövénytelepítésre a déli és keleti oldalon kerül sor, valamint a meglévő játszótér tó felőli oldalán. Gyepesítés a strand mentén készül, valamint a sétányok mentén. A növényzet szükség szerinti öntözését vízkonnektorról lehet megoldani.

Beteg, sérült fák kivágása: 18 db

Lombhullató fa ültetése: 20 db

Sövénycserjék ültetése: 2250 m²

Gyepesítés megújítása: 13800 m²

 

A Földvári úti Zöld kapcsolat keretében a bontási munkálatok teljes mértékben az építési munkálatoknak köszönhető, ez a zöldfelületek feltörését, átalakítását foglalja magában. A burkolatok nyomvonala változatlan marad, csak burkolatcsere történik. A tervezési terület északi részén a meglévő burkolatok felújítása, valamint a zöldfelületek feltörésével új kiemelt térkő burkolat lefektetése tervezett. A terület változatosabb megjelenése miatt díszcserje sövény kialakítandó. A fennmaradó zöldfelület gyepesített. A tervezési terület fennmaradó része egy nagyobb méretű parkoló, mely esztétikusabb megjelenése érdekében díszcserje kialakítását, valamint fák telepítését terveztük. A jellemző növényesítés gyeptelepítést ölel fel a főút és a parkoló környezetében. Cserjetelepítés a parkoló és a főút mentén készül. Faültetésre a parkoló melletti gyepesített felületen nyílik lehetőség.

Lombhullató fa ültetése: 6 db

Sövénycserjék ültetése: 151 m²

Gyepesítés megújítása: 418 m²

A Petőfi téren ligetes jelleggel 40 db fa kerül kiültetésre. A cserjetelepítés fő akcióterülete a reprezentatív tér körül valósul meg. A tervezési területen a gyepfelületek felújításra kerülnek.

Beteg, sérült fák kivágása: 10 db

Lombhullató fa ültetése: 40 db

Díszcserjék ültetése: 750 m²

Gyepesítés megújítása: 11025 m²

A Szabadság tér déli oldalán zöldfelület fejlesztésre van szükség a fasorok kiegészítése, valamint a gyep, cserje és évelő foltok felújítása formájában. A meglévő fák viszonylag jó állapotban vannak, helyenként ifjításra, kezelésre, tősarjak eltávolítására van szükség. Ezeket a munkákat a kivitelezési munkák megkezdése előtt érdemes, vegetációs időszakon kívül elvégezni. A területen összesen 30 db Prunus cerasifera ‘Kanzan’ – japán díszcseresznye, Catalpa bignonioides –szivarfa, Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ – gömbakác kerül kiültetésre, jellemzően a déli területrészre a fasorok kiegészítésére és a Bajcsy-Zsilinszky utcától kezdődően új fasorként.

Beteg, sérült fák kivágása: 12 db

Lombhullató fa ültetése: 30 db

Sövénycserjék ültetése: 200 m²

Díszcserjék ültetése: 600 m²

Gyepesítés megújítása: 3000 m²

A Vadászház területén a jellemző növényállomány Quercus robur – kocsányos tölgy, Ulmus laevis – vénic szil, Acer sp. – juharfajokból tevődik össze. A növényállomány jó állapotú. Különösen értékes fák: Platanus acerifolia – közönséges platán, Quercus robur – kocsányos tölgy. A burkolatépítések miatt 11 db fa vágására van szükség. A maradó 19 db fa esetében pedig ápolási munkákat kell végezni. A növénytelepítés jórészt gyepesítésből áll. Az épület utcai homlokzata elé és a strand felől kerül évelő kiültetésre. A telekhatárt minden oldalról alacsony és magas cserje határolja. 10 db lombos fa ültetésére van lehetőség, amiket a strand menti telekhatárhoz kerülnek.

Fák kivágása: 11 db

Sövénycserje irtás: 17 m²

Lombhullató fa ültetése: 10 db

Sövénycserjék ültetése: 279 m²

Díszcserjék ültetése: 22 m²

Gyepesítés megújítása: 746 m²

Környezet-rendezésbe bevont új helyszínek közé tartozik a Kossuth Lajos utca (a növényzet telepítés csak a kerékpárút megépítése után történik), a Székes utca, a Gyalog Magda tér, a Földvári út (Az I. úttól a Laktanya utcáig).  Ezekre a helyszínekre 174 db lombhullató fa ültetése történik meg.

Herczeg Zsolt
polgármester