Kerékpárutak épülnek Mezőtúron

Önkormányzatunk a TOP pályázati rendszer kiírására kerékpárút építése céljából két pályázatot nyújtott be 2016. év elején.  Mivel mind a 16 benyújtott TOP pályázatunk, így ezek is nyertesek lettek. A vonatkozó támogatási szerződést, az Észak-déli projekt (összértéke 300 millió forint) esetében 2017.10.02-án, a Kelet-nyugati (összértéke 448 162 650 forint) vonatkozásában pedig 2017.06.02-án írtuk alá. A fenti összegek a Magyar Államkincstár elkülönített számláján rendelkezésre állnak.

 

A támogatási szerződés megkötése után tudtuk kiválasztani a projekt szereplőit: projekt management szervezet, tervező, műszaki ellenőr. Ezt követően a tervezési munkák elindultak, melyek nagyon sok nehézséggel jártak. Pl.: a gyaloghíd felújításának tervezésekor az illetékes budapesti hatóság olyan szigorú kritériumokat követelt meg, amelyek megvalósulása esetén a híd acéltartó szerkezete a rárakott vasbetonelemeket nem bírta volna el. Szerencsére az eltelt időszak alatt ez a probléma már megoldódott. A másik nagyobb gond a projekt szempontjából az volt, hogy a Dózsa György utca útburkolatának a felújítását a Magyar utca és a Rákóczi utca között beterveztük, viszont ezt időközben állami forrásból megvalósították. Mind a mai napig várjuk az illetékes minisztérium válaszát arra vonatkozóan, hogy az erre a munkára betervezett 75 millió forint a projektben maradhat-e és az egyéb a többi műszaki tartalom megvalósítására fordítható lesz-e?

 

A műszaki tartalomról:

 

Észak-déli kerékpárút

 

Az Erkel Ferenc utca és a Makk József utca csatlakozásának környezetében a nagyszámú gyalogos és autós forgalom miatt, a gyalogosok és a kerékpárosok úttesten történő biztonságos átkelésének segítése érdekében, gyalogátkelőhely is kiépítésre kerül a projekt keretében. Az építkezés a Batsányi János utcától indul (Kertváros). A Hortobágy-Berettyó feletti szakasz teljes egészében megújul, valamint a gyalogos híd is felújításra kerül. A Kossuth tér felé haladva a Városháza melletti járda kiszélesítésre kerül a gyalogos és kerékpáros forgalom számára. Ezt követően a tér belső részén halad a forgalmi lámpáig, ahol Északra fordul a Kossuth Lajos utca felé. A buszmegállót elérve a kerékpársáv bemegy a buszmegálló mögé, majd a tér Észak-nyugati sarkánál visszatér a járdára és a gyalogátkelőhely mellett halad tovább. A Kossuth Lajos utcában végig a Kórház oldalában halad egészen a Kossuth iskoláig, ahol a gyalogátkelőhely mellett átmegy az iskola oldalába és ezután a létesítendő új gyalogátkelőhely mellett elfordul az Oncsa irányába.

 

 

 

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 1,7 km, ebből:

  • kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút hossza: 1128 m;
  • kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza: 578 m.

 

A projekt keretében kerékpártárolók is kialakításra kerülnek. Összesen 38 db kerékpár elhelyezésére alkalmas kerékpártároló kerül elhelyezésre, 20 férőhelyes tároló a Kossuth tér Polgármesteri Hivatal előtti sarkán, 10 férőhelyes tároló a Táncsics Mihály utca és a Kossuth Lajos utca sarkán, az emlékmű előtt, valamint egy 8 férőhelyes tároló a Székes utca és a Kossuth Lajos utca sarkán.

 

 

 

Kelet-nyugati kerékpárút:

 

A Sugár út déli oldalán vezetett kétirányú kerékpárút a Balassa Bálint utcától az I. utcáig halad. Ezen a szakaszon 2017-ben az I. és a XVI. utca között Önkormányzatunk felújította az ivóvíz gerinc hálózatot, a hozzá tartozó bekötő vezetékekkel együtt. Még ebben az évben a XVI. és a XXV. utca között meg fog történni az ivóvízhálózat felújítása. A munkálatok összességében több mint 50 millió forintba kerülnek és azért van rájuk szükség, mivel az építendő kerékpárút nyomvonala az ivóvízvezeték nyomvonalába esik. Mivel a jelenlegi vezetékkel a csőtörés előfordulásának az esélye igen nagy, ezért indokolt a teljes szakasz korszerűsítésére. A kerékpárút az országos közúttól kiemelt szegéllyel elválasztva kerül kialakításra az útpálya mellett. Az I. utcánál a kerékpárút átmegy a lakótelep oldalába és a lakótelep mellett haladva csatlakozik a Rákóczi Ferenc utcában meglévő kerékpárúthoz. A lakótelep mellett úgy kerül kialakításra, hogy a kerékpárút és a Sugár út között a parkolási lehetőség megmaradjon.

A Rákóczi Ferenc utca északi oldalán vezetett meglévő, elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút felújításra kerül, majd tovább épül a Búza utcáig, majd a Hunyadi János utcáig.

Kétoldali kerékpáros nyomkijelölés valósul meg a Bajcsy Zsilinszky utcában a Rákóczi Ferenc utca és a Dózsa György utca között. Ugyancsak kerékpáros nyomkijelölés valósul meg a Búza utcában és a Hunyadi utcában a Rákóczi Ferenc és a Dózsa György utca között.

Kétoldali kerékpársáv kerül kialakításra továbbá a Dózsa György utcában a Könyves Kálmán utcától a Rákóczi Ferenc utcáig.

A Dózsa György utca Rákóczi utca kereszteződéstől a kerékpárút a Kálvin téren áthaladva éri el a Petőfi Sándor utcát, majd onnan becsatlakozik az új Kossuth Lajos utcai kerékpárútba.

 

 

A projekt keretében az újonnan kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 3,295 km. A felújított létesítményekkel összesen 3.895 km kerékpárút fejlesztés valósul meg a projektben.

  • kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút hossza: 1810 m;
  • kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza: 215 m;
  • kialakított kerékpársáv hossza: 380 m;
  • kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza: 890 m;
  • meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése: 0,6 km;
  • az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza: 0,08 km

 

A projekt keretében a Sugár út és az I. utca sarkán egy 20 férőhelyes, míg a Rákóczi utca és a Búza utca sarkán 3×10 férőhelyes kerékpártárolók kerülnek kialakításra.

 

A két projektben a kivitelezők kiválasztása van hátra. Mivel a Közbeszerzési Törvény alapján a két projektnél az egybeszámítás elvét kell alkalmazni, így nyílt eljárás lebonyolítására kerül sor. Ennek az időtartama 6 hónap is lehet, ebből fakadóan a kerékpárutak kivitelezésének megkezdésére 2020 tavaszán kerülhet sor.

 

A fentieken túlmenően Önkormányzatunk céljai között szerepel az is, hogy a korábbi évtizedekben épült kerékpárutakat is felújítsuk.

 

Herczeg Zsolt

polgármester