Kelet-nyugati kerékpárút, Makk József utcai Idősek Napközi Otthona és még több fontos téma, amelyekről döntött a Képviselő – testület szeptemberben

Kelet-nyugati kerékpárút, Makk József utcai Idősek Napközi Otthona és még több fontos téma, amelyekről döntött a Képviselő – testület szeptemberben

Október 5-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester, a szeptemberi ülések során meghozott döntésekről.

  • A Kelet-nyugati kerékpárúttal kapcsolatosan nehéz döntést kellett a Testületnek meghoznia. Mi volt ennek az oka?

Herczeg Zsolt: – A Képviselő – testület kénytelen volt eredménytelennek nyilvánítani az eljárást, ugyanis a legjobb ajánlatot tevő a hiánypótlási eljárás során olyan hibát követett el, melynek következtében a Közbeszerzési Hatóság javasolta annak kizárását. Miután a második legjobb ajánlatot tevő árajánlata meg lényegesen magasabb volt, így eredménytelennek kellett nyilvánítanunk az eljárást, egy új kiírást fogunk közzétenni. Azt remélem, hogy a jövő év tavaszán a kivitelezési munkálatok elkezdődhetnek.

  • A vírus által okozott gazdasági változások következtében hogyan módosult az Önkormányzat költségvetése?

H.Zs.: – Szeptember 15-e volt az adóelőlegek befizetésének határideje, jól látszik, hogy jelentős mértékben csökkentek a bevételeink – itt elsősorban a helyi iparűzési adóbevételre gondolok. Minden egyes saját forrásból tervezett megvalósítandó fejlesztést emiatt kihúztunk a költségvetésből. 4,4 milliárd Ft költségvetési főösszeggel (bevételi és kiadási) fogadtuk el a rendeletünket.

Ugyancsak pénzügyi témánk volt a folyószámlahitel igénybevétele, ezzel a lehetőséggel minden évben élünk. 45 millió forint folyószámlahitelről döntöttünk, mely felhasználására financiális probléma felmerülése esetén kerül sor.

  •  Mit tudhatunk az önkormányzat tulajdonában lévő, Makk József utcai Idősek Napközi Otthonáról?

H.Zs.: – Egy TOP-os beruházáson belül a kivitelező készre jelentette az ingatlant. A Napközi Otthont átadásra kerül a Szociális Szolgáltató Központnak, amely a Berettyó-Körös Többcélú Társuláson belül működik, és többek között a mezőtúri idősek napközi otthonait üzemelteti. Az előbb említett Napközi Otthonba fog költözni az Áchim úti, hiszen az az ingatlan már igencsak leromlott állapotban van.

Ehhez kapcsolódóan a Fóti úti Idősek Otthonánál folyik a tervezés, és ha minden jól megy, akkor hamarosan ott is elkezdődhet a közbeszerzési eljárás, melynek reményeink szerint pozitív eredménye lesz, és egy újabb beruházással gazdagodunk. Ez által az idősek, a beteg mezőtúri polgárok nappali ellátásának infrastrukturális hátterén nagymértékben tudunk javítani.

  • Milyen döntés született a Zrínyi úti Óvoda TOP-os projektjével kapcsolatban?

H.Zs.: – Mindannyian tudjuk, hogy a projektet még mind a mai napig nem került lezárásra, melynek oka egész egyszerűen az, hogy a kivitelező cserbenhagyott minket. A jogi eljárások zajlanak vele kapcsolatban, továbbá úgy döntöttünk, hogy a megmaradt műszaki tartalmat egy nyílt eljárás keretein belül kiírjuk.

  • Másik nagyon fontos téma a TOP Közétkeztetést ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron, mely a Városi Oktatási Centrum konyhájának felújításáról szól.

H.Zs.: – A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést első olvasatnak tekinti, ezt követően a közbeszerzési szakértőnk megkereste az ajánlattevőket azért, hogy nyilatkozzanak arról, hogy további 60 nappal meghosszabbítják – e az ajánlati kötöttségüket?

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb információ, hogy az egyértelműen a Városi Oktatási Centrum konyhájának felújítására vonatkozik, tehát semmilyen más célra nem fordítható a pályázati összeg. Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a projektet, akkor az elnyert és rendelkezésünkre álló 60 millió forint forrást, valamint a tervezésre és egyéb a munkálatokat előkészítő folyamatokra elköltött 6,8 millió forintot vissza kell fizetnünk. A téma fontosságára való tekintettek tárgyalásokat folytatunk, hogy megoldást találjunk a konyha felújítására és jövőbeni biztonságos üzemeltetésére.

  • Alpolgármester úr mit tud elmondani a 4. számú háziorvosi körzet működtetéséről és a fogorvosi ellátásról?

Sz. D.: – 2019. október 1-től dr. Szurovecz Csilla helyettesítéssel látta el a körzetet, szerződésének lejárta miatt tárgyaltunk erről a témáról. A mezőtúriak nagyon elégedettek doktornő munkájával, ezért célunk az volt, hogy hosszútávon lássa el a körzet feladatait. Örömmel tájékoztatom a mezőtúri lakosságot, hogy nagy örömünkre dr. Szurovecz Csilla ezután önálló praxisként látja majd el feladatait, hosszútávon tervez nálunk dolgozni.

A fogorvosi ellátással kapcsolatban pozitív eredményekről tudunk beszámolni. Az elmúlt hónapokban polgármester úrral közösen több egyeztetésen vettünk részt és hosszas előkészítő munka után fontos megegyezések születtek. November 9-től a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet épületében megkezdi fogorvosi magánrendelését Dr. Kerekes Attila fogorvos, aki Gyomaendrődön praktizál és sok mezőtúri beteg jár át hozzá. Emellett még egy fontos döntés születhet a következő testületi ülésen, ahol egy önálló praxisban dolgozó, újabb fiatal fogorvos jövőbeni munkájáról tárgyalunk majd, aki szakrendelésen látná el a betegeket.

  • Következő napirendi pont volt a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződés.

Sz. D.: – Önkormányzatunkat egy 50 férőhelyes, szenvedélybetegek nappali ellátását végző, valamint egy szintén 50 férőhelyes, pszichiátriai betegeket ellátó intézmény működtetésével kapcsolatosan kereste meg a Misszió. Ezzel kapcsolatosan elsődlegesen azt kellett megvizsgálnunk, hogy ezen tevékenységek nem összeférhetetlenek-e a Berettyó-Körös Többcélú Társaság idősek nappali ellátásával, illetve annak piaci szempontból nem vetélytársa-e? Miután az egyeztetések során kiderült, hogy nincs összeférhetetlenség, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elkezdheti mezőtúri munkáját. Az intézmény helye egy Sugár úti épület, mely most jelenleg egy pályázat miatt foglalt. A pályázat kifutási ideje október vége, november hónap lesz, ezután tudja majd a Misszió az adott ingatlanban elkezdeni a tevékenységét.

  • Napirendi pont volt a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj.

Sz. D.: – A pályázat célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő – és hangsúlyozom, hogy elsősorban hátrányos helyzetű – mezőtúri tanulóknak nyújtson ösztöndíjjal segítséget. Az összegek egy tanévben, 10 hónapon keresztül kerülnek folyósításra, és ez által hozzájárulnak egy diák felsőoktatási tanulmányaihoz. Bízom benne, hogy a 2021/2022-es tanévben is sok mezőtúri diáknak tudunk ezzel az ösztöndíjjal támogatást nyújtani.

  • Zárt ülésen többek között zártkerti pályázatokat érintően hozott döntést a Közbeszerzési Bizottság.

Sz. D.: – A pályázat 38 külterületi ingatlanon elektromos bekötést tesz lehetővé, továbbá három ingatlanon napelemek kerülnek elhelyezésre.

  • Hogyan döntöttek a helyi díjak, kitüntetések adományozásáról?

Sz. D.: – A városi kitűntetések az október 23-ai ünnepségen kerülnek majd átadásra polgármester úr által. A Képviselő-testület a következő kitüntető díjak adományozásáról döntött: Mezőtúr Város Díszpolgára, Mezőtúr Városért Pro Urbe, Mezőtúr Város Szolgálatáért, Mezőtúr Város Sportjáért, Mezőtúr Város Kultúrájáért, Mezőtúr Város jó tanulója, jó sportolója, az Év mezőtúri Sportolója, az Év mezőtúri Vállalkozója díj kis-és közép, illetve nagy vállalkozók kategóriában.

A zárt ülés, illetve az azt megelőző ülések egyik legfontosabb pontja volt a csordajárás (hrsz: 01496/4) területe.

Sz. D.: – Egy 72 hektáros területről beszélünk, melyre két pályázatot írt ki a képviselő – testület, az egyiket 11 ha-ra, a másikat pedig a 61 ha-ra. A képviselő-testület célja a későbbiekben egyértelműen az, hogy a területet Naperőmű parkként hasznosítsa. Ez azért fontos, mivel ebből vagy bérleti díjként lehet komoly bevétele a városnak, vagy eladás tekintetében jelenthet komoly bevételi forrást. Fontos még megemlíteni, hogy mindezek mellett jelentős iparűzési adó bevételünk is keletkezhet hosszú éveken át, ha a jövőben egy ilyen beruházás megvalósul.

 

Miskolczi Adrienn