HIRDETMÉNY – Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása-munkaközi tájékoztató szakasz

HIRDETMÉNY – Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása-munkaközi tájékoztató szakasz

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete a 137/2021.(IX.30.) határozatokban döntött a Településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A módosítás tárgya:

1. A hatályos településkép védelmi rendelet módosításának célja a jogharmonizáció, a felsőbb jogszabályokban történt módosítások átvezetése, illetve a helyi rendeletekkel való összhang megteremtése.

A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 19/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98§(2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

A Településképi rendelet módosítása kiterjed a településképi eljárások hatáskörének átruházására, a rendeletben hivatkozott jogszabályok módosítására.

Mezőtúr Város Önkormányzata a Településkép védelmi rendelet módosításával kapcsolatban véleményezés céljából – LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST TART:

A Településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítás-tervezete a Város honlapján érhető el (2021 december 21-től): mezotur.hu

Az online lakossági fórum megtartásának lehetőségéről a 2020. évi LVIII. törvény 165. §-a rendelkezik.

az előzetes tájékoztatás PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE,

kizárólag elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS: Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton a hivatalnak címezve (Mezőtúr Város Polgármesteri Hivatala, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) vagy elektronikus úton az  pm@mezotur.hu vagy epiteshatosag@mezotur.hu email-címen vagy személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osztályon 2022. január 10ig van lehetőség. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Mezőtúr, 2021. december 21.

                                                                                   Tisztelettel:

Herczeg Zsolt
polgármester