Hirdetmény – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei rendes nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei rendes nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

 

  • Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

  • A települési támogatásról
  • Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 19/2020.(VIII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

Mezőtúr, 2020. augusztus 31.

 

dr.  Enyedi Mihály sk.
     jegyző