H I R D E T M É N Y – Ingatlan bérbeadás

Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérleti jogára 2020. február 15-től 5 évre:

 

 1. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 44,1 lakás,
 2. Szabadság tér 11-12. 4/3. szám alatti 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 50,6 m2-es lakás,
 3. Földvári út 25. 3. épület B lh. 1/4. szám alatti 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 52 m2-es lakás

 

A lakások lakbére a 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 14.§-a alapján alakul.

 

A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint takarítani, az épülethez tartozó járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.

 

A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint:

Önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés azzal a mezőtúri lakhellyel rendelkező személlyel köthető, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása, – ide nem értve az öröklés útján szerzett és haszonélvezeti joggal terhelt lakást -, és akinek a közös háztartásban élő családtagok jövedelmét is figyelembe véve számított 1 főre jutó jövedelme a mindenkori munkabér minimumot nem haladja meg,  valamint a vele együtt költözők együttesen  nem rendelkeznek összesen 500.000 Ft forgalmi értékű mobilizálható ingó és ingatlan vagyonnal. E rendelet alkalmazásában ingó vagyon az 50.000 Ft forgalmi értéket meghaladó vagyon.

 

A pályázatnak tartalmazni kell:

 

 1. a) a megpályázott bérlemény címét,
 2. b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét, születési idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét, a munkahely javaslatát, lakás- és életkörülményeinek bemutatását,
 3. c) a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadását,
 4. d) a hivatalos jövedelemigazolást,
 5. e) eltartott gyermekek számát,
 6. f) jelenlegi lakhatási körülményeket,
 7. g) mióta van nyilvántartott lakásigénylése.

 

Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:

 1. Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám december 10. kedd      9,00  –   9,30 óra
 2. Szabadság tér 11-12. 4/3. szám december 10. kedd      9,45  – 10,15 óra
 3. Földvári út 25. 3. épület B lh. 1/4. szám december 10. kedd    10,30  – 11,00 óra

 

A pályázat benyújtásának határideje:         2019. december 13. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:               Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 2.

 

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület a 2020. januári soros ülésén bírálja el.

 

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Mezőtúr, 2019. november 15.

>> Letölthető <<

 

Herczeg Zsolt

polgármester