H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezőtúr,külterületi 01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű, valamint a 01502/5 hrsz-ú, 6 ha, 903 m2 területű ingatlanok 2019. évi fűtermését értékesíti.

Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2019. május 10. (péntek) 12,00 óráig írásban, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A borítékra írják rá: „Árajánlat a 01299 hrsz-ú kaszálóra.”, illetve „Árajánlat a 01502/5 hrsz-ú kaszálóra.”

Mezőtúr, 2019. április 9.

 

Herczeg Zsolt
polgármester