H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. február 28-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

–        Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

–          Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

 

Mezőtúr, 2019. március 5.

 

 

dr. Enyedi Mihály sk.
 jegyző