H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. február 14-ei soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

  • Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

 

Mezőtúr, 2019. február 18.

Rendelet

Költségvetés melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

 dr. Enyedi Mihály sk.
                                                                                                                         jegyző