H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. november 29-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

  • Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.

 

Mezőtúr, 2018. december 4.

 

 

 dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző