H I R D E T M É N Y – 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. december 12-ei rendkívüli ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

  • Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

Mezőtúr, 2020. január 2.

Enyedi Mihály sk.

jegyző