H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérleti jogára 2019. február 15-től 5 évre:

  1. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. fsz. 2. szám alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 44,2 m2-es lakás,
  2. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 44,1 lakás,
  3. Dózsa György út 9. fsz. 4. szám alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú, szilárd tüzelésű fűtéssel rendelkező 35,1 m2-es lakás,
  4. Szabadság tér 24. V. lh. 3/10. szám alatti 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 52 m2-es lakás,
  5. Szabadság tér 11-12. 4/9. szám alatti 2,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 73 m2-es lakás

A lakások lakbére a 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 14.§-a alapján alakul.

A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint takarítani, az épülethez tartozó járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.

A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés azzal köthető, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása, és

a) akinek a közös háztartásban élő családtagok jövedelmét is figyelembe véve számított 1 főre jutó jövedelme a mindenkori munkabér minimumot nem haladja meg, vagy
b) aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér minimum 1,5-szeresét, valamint, a vele együtt költözők együttesen nem rendelkeznek összesen 500.000 Ft forgalmi értékű mobilizálható ingó és ingatlan vagyonnal. E rendelet alkalmazásában ingó vagyon az 50.000 Ft forgalmi értéket meghaladó vagyon.

A pályázatnak tartalmazni kell:

a) a megpályázott bérlemény címét,
b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét, születési idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét, a munkahely javaslatát, lakás- és életkörülményeinek bemutatását,
c) a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadását,
d) a hivatalos jövedelemigazolást,
e) eltartott gyermekek számát,
f) jelenlegi lakhatási körülményeket,
g) mióta van nyilvántartott lakásigénylése.

Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:

  1. Erkel Ferenc út 34. fsz. 2. szám           2018. december 10. hétfő      8,00  –   8,30 óra
  2. Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám              2018. december 10. hétfő      8,30  –   9,00 óra
  3. Dózsa György út 9. fsz. 4. szám           2018. december 10. hétfő      9,00  –   9,30 óra
  4. Szabadság tér 24. V. lh. 3/10. szám     2018. december 10. hétfő      9,30  – 10,00 óra
  5. Szabadság tér 11-12. 4/9. szám          2018. december 10. hétfő    10,00  – 10,30 óra

A pályázat benyújtásának határideje:       2018. december 14. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:              Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

   Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 2.

 

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület a 2019. januári soros ülésén bírálja el.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Mezőtúr, 2018. november 19.

 

Herczeg Zsolt
polgármester