H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. április 25-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

 

–        a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

–        Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

 

Mezőtúr, 2019. április 29.

 

dr. Enyedi Mihály sk.
 jegyző