FELHÍVÁS – útkereszteződések beláthatóságának biztosítására Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok, Ingatlan Használók!

A fák és bokrok belógó ágai nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik az utak, utcák kereszteződésében a biztonságos közlekedést, akadályozzák a közúti jelzések észlelését, láthatóságát. A hatályos útügyi műszaki előírások szerint a szintbeli csomópontokban 0,8 és 2,5 m magasság között olyan beláthatóságot (rálátási háromszög) kell biztosítani, amely mentes a rálátást akadályozó létesítményektől, parkoló gépjárművektől és növényzettől.

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település környezetvédelméről szóló 21/2005. (VII.8.) számú rendelete szerint „az ingatlanok előtti közhasználatú zöldterületeken lévő növények (fák, cserjék, gyep) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége. A közhasználatú zöldterületek, ingatlanok gondozása magában foglalja a rendszeres növényápolást, cserjék, bokrok nyírását, a kiszáradt, kipusztult növényzet pótlását, a terület fűmagasságának maximum 20 cm-en tartását, a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok, gyalogos és gépjármű biztonságos közlekedését biztosító nyesését.”

 

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, használókat, hogy az útkereszteződésekben az előírt beláthatóságot akadályozó növényzet visszavágását, nyesését, szükség esetén eltávolítását a balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul végezzék el.

 

Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a növénygondozási feladataikat nem végzik el, az önkormányzat a balesetveszély elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője