Felhívás – Tüdőszűrő vizsgálat Mezőtúron 

Felhívás

                                      Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban

2024. április 18. és 2024. május 24. között

tüdőszűrő vizsgálatra kerül sor.

A szűrés helye:           Kézműves Ház Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.

 A vizsgálat időpontja:

                                               hétfő                           11.00  –  17.00-ig

                                               kedd                           08.00  –  14.00-ig

                                               szerda                         11.00  –  17.00-ig

                                               csütörtök                    08.00  –  14.00-ig

                                               péntek                         08.00  –  14.00-ig

A tüdőszűrő vizsgálattal kapcsolatban fontos tudni:

  1. 1. A 40 év feletti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező mezőtúri lakosok  térítésmentesen, beutaló nélkül vehetik igénybe a tüdőszűrést évente egyszer.

  2. 2. A 40 évnél fiatalabb mezőtúri lakosok részére a tüdőszűrés csak beutalóval és egyes jogszabályi kivételektől eltekintve csak térítés ellenében végezhető. Beutalót adhat a foglalkozás-egészségügyi orvos (munkaköri alkalmassági vizsgálat), a háziorvos (személyi higiénés alkalmassági vizsgálat) és továbbtanuláshoz, ill. szakmai gyakorlathoz szükséges alkalmassági vizsgálat esetén az iskolaorvos (ebben az esetben a tüdőszűrés térítésmentes).   A szűrővizsgálat térítési díja a 284/1997. (XII.23.) Kormányrendelet 2. melléklete értelmében 1700 Ft. A beutaló bemutatását követően a szűrővizsgálat helyszínén csekket kapnak, melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően.

  3. 3. 18 éves kor alatt a szülő/törvényes képviselő írásos beleegyező nyilatkozata is szükséges a beutaló mellé. A szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatához a helyszínen formanyomtatvány biztosított.

  4. 4. A tüdőszűrő vizsgálat igénybevételéhez személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcím kártya szükséges.

  5. 5. Akinek szüksége van a leletre, annak postai úton továbbítjuk a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték ellenében (1 boríték-1 név).

A várakozás során kötelező a védőmaszk viselése!

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérem, a szűrővizsgálaton szíveskedjenek megjelenni! Tegyenek egy lépést egészségük megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

Mezőtúr, 2024. március 19.                                                           

dr. Enyedi Mihály
jegyző