Felhívás – Tüdőszűrés

Felhívás

                                      Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban

2022. április 29. és 2022. június 24. között

tüdőszűrő vizsgálatra kerül sor.

A szűrés helye:           Kézműves Ház Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.

 A vizsgálat időpontja:

                                               hétfő                           11.00  –  17.00-ig

                                               kedd                           08.00  –  14.00-ig

                                               szerda                         11.00  –  17.00-ig

                                               csütörtök                    08.00  –  14.00-ig

                                               péntek                         08.00  –  13.00-ig

2022. június 06-án, hétfőn nem lesz szűrés.

A tüdőszűrő vizsgálattal kapcsolatban fontos tudni:

 1. 1. A 40 év feletti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező mezőtúri lakosok  térítésmentesen, beutaló nélkül vehetik igénybe a tüdőszűrést évente egyszer.
 2. 2. A 40 évnél fiatalabb mezőtúri lakosok részére a tüdőszűrés csak beutaló felmutatásával és egyes jogszabályi kivételektől eltekintve (lentebb részletezve) csak térítés ellenében végezhető. Beutalót adhat a foglalkozás-egészségügyi orvos (munkaköri alkalmassági vizsgálat), a háziorvos (személyi higiénés alkalmassági vizsgálat) és továbbtanuláshoz, ill. szakmai gyakorlathoz szükséges alkalmassági vizsgálat esetén az iskolaorvos (ebben az esetben a tüdőszűrés térítésmentes).   A szűrővizsgálat térítési díja a 284/1997. (XII.23.) kormányrendelet 2. melléklete értelmében 1700 Ft. A beutaló bemutatását követően a szűrővizsgálat helyszínén csekket kapnak, melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően.
 3. 3. 18 éves kor alatt a szülő/törvényes képviselő írásos beleegyező nyilatkozata is szükséges a beutaló mellé. A szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatához a helyszínen formanyomtatvány biztosított.
 4. 4. A tüdőszűrő vizsgálat igénybevételéhez személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcím kártya szükséges.
 5. 5. Akinek szüksége van a leletre, annak postai úton továbbítjuk a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték ellenében (1 boríték-1 név).

Térítésmentes a szűrés az alábbi esetekben:

 1. 1. hajléktalanok;
 2. 2. hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;
 3. 3. az utcai szociális munkát végzők;
 4. 4. a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;
 5. 5. önkéntesek, akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;
 6. 6. a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;
 7. 7. a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;
 8. 8. a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;
 9. 9. az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;
 10. 10. az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;
 11. 11. az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó-és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.  
 12. 12. 18 éves kor alattiak
 13. 13. továbbtanuláshoz, illetve szakmai gyakorlathoz szükséges alkalmassági vizsgálat esetén iskolaorvosi beutalóval
 14. 14. anyatejet leadó nők.

A várakozás során kötelező az 1,5 m védőtávolság tartása, valamint a védőmaszk viselése!

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérem, a szűrővizsgálaton szíveskedjenek megjelenni! Tegyenek egy lépést egészségük megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

Mezőtúr, 2022. március 23.                                                                                  

dr. Enyedi Mihály

jegyző