Felhívás – szálláshely-üzemeltetők részére

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet értelmében a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője nyilvántartást vezet a Mezőtúr Város illetékességi területén szálláshely-üzemeltetési tevékenységet végzőkről.

A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltató jogszerű működését 6 évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, mely során kiemelten vizsgálja, hogy a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé a regisztrációs kötelezettségének eleget tett-e.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) 9.§,  30-34. §-a, valamint a Mezőtúr Város Önkormányzata 6/2018.(.29.) rendelettel módosított  24/2010. (XII.10.) számú Önkormányzati rendeletének 9. §-a rendelkezik az idegenforgalmi adóról.

A szálláshely-üzemeltetőknek idegenforgalmi adó bejelentési kötelezettségük van a tevékenység megkezdésének napjától, minden megkezdett vendégéjszakára vonatkozóan, melyről a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig adóbevallást kell benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály Adócsoportjához.

 

Enyedi Mihály

                                                                                                                  jegyző