Felhívás gallyazási munkák elvégzésére

 

 Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, a növényzet ápolására kötelezett köteles a vezeték biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, a növényeket gondozni, hogy azok ágai a vezeték biztonsági övezetének határain belülre ne nyúljanak. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos:

-olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotban meghaladja a 4 métert,

-olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a kötelezettek a gallyazást 2019. február 15-ig nem végzik el, akkor az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében a gallyazási munkákat a szolgáltatás biztonsága érdekében elvégezteti.

A munkálatokat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szerződött partnere a  Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Erdészlak 42. tel: 06-20/41-41-783) városunkban 2019. február második felében megkezdi és folyamatosan fogja végezni.

 

Az előírt védőtávolság, a vezeték és a növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága:

-Kisfeszültségű szabadvezeték esetében oldalról és alulról               2,0 m,

-Szigetelt kisfeszültségű vezeték esetén minden irányból                  1,5 m.

-Középfeszültségű szabadvezeték esetén oldalról és alulról              5,0 m,

-Középfeszültségű burkolt vezeték esetében oldalról és alulról        3,5 m

-Középfeszültségű szigetelt vezeték esetében minden irányból        1,5 m

-Nagyfeszültségű vezeték esetében oldalról                                          13,0 m

-Nagyfeszültségű vezeték esetében alulról                                            5,0 m

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a levágott növényi részeket a gallyazást végző vállalkozás nem szállítja el. A gallyakat a közúti illetve a gyalogos forgalmat nem zavarva a biztonsági övezeten kívül a közterületen helyezik el. A nyesedék elszállítása a növényzet ápolására kötelezett feladata.

Amennyiben a növényzet oly mértékben megközelítette a vezetéket, vagy belenőtt, hogy annak eltávolítása az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, akkor azt senki ne végezze el a vezetékszakasz feszültségmentesítése nélkül!

Amennyiben a hálózat feszültségmentesítése szükséges, akkor az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Szolnoki régióközpontjával kell felvenni a kapcsolatot. Elérhetősége: 5000 Szolnok, Verseghy u. 3., telefon: 06-56/506-131. Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a gallyazást nem végzik el, a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. munkatársai ilyen esetben is szakszerűen, ha szükséges a vezetékszakasz feszültségmentesítése mellett a gallyazást el fogják végezni.

A munkavégzésük során a vállalkozás munkatársai a város belterületén és a külterületi településrészeken is minden vezetékszakaszt ellenőrizni fognak.

 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési Osztály