Felhívás a felelős ebtartásra

Felhívás a felelős ebtartásra

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom az eb tartókat, hogy ez év január 7-vel jelentősen emelkedett az állatvédelmi bírság alap összege, mely 15000 forintról 75000 forintra változott.

A gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy az ebtartás vonatkozásában sokan nem képesek felnőni a feladathoz, ezért az alábbiakban összefoglalom a főbb szabályokat.

A kutyatartásra vonatkozó főbb szabályok az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (továbbiakban Ávt.), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra a jogalkotó által.

A fenti jogszabályok alapján az ebtartársra vonatkozó főbb szabályok a következők:

 • Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
 • Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
 • A szabadon tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és egészségére ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
 • Az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.
 • Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni:

– Kistestű ebet 10 m2-nél kisebb területen,

– Közepes testű ebet 15 m2 kisebb területen,

– Nagytestű ebet 20m2 kisebb területen

tilos tartósan tartani.

 • Csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.
 • Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
 • Belterületi közterületen az ebet csak is kizárólag pórázon lehet vezetni!
 • Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
 • Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenység, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában, amikor pirotechnikai termék engedély, bejelentés nélkül is felhasználható, az állattartó köteles gondoskodni az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról.
 • Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.
 • A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.

A felelőtlen ebtartás súlyos következményekkel jár. Tetemes bírság kiszabásával kell számolniuk a felelőtlen kutyatartóknak.

Egy példát szeretnék kiemelni, amely a városban történt a közelmúltban. Egy kutyatartó oltás nélküli, chippel nem ellátott kutyája kiszökött az utcára és ott más macskájának az életét kioltotta. A büntetés 2.250.000 forint, a bírság kiszabásra került.

 

Kérem önöket, odafigyeléssel előzzük meg a hasonló eseteket!

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző