FELHÍVÁS – Központi Címregiszter rendszerben a címek felülvizsgálata

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy hivatalunkban folyamatban van a Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR) rendszerben a címek felülvizsgálata.

A KCR létrehozásának célja az volt, hogy a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.

A KCR létrehozásáról a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet határozott.

Településünk valamennyi címadata felülvizsgálatra, szükség esetén javításra kerül, ennek következtében változhat a lakcím.
Amennyiben a lakcím hibás, a módosítása, a lakcímkártya cseréje hivatalból történik, az eljárás díjmentes.
Az érintett lakosok részére külön tájékoztató levelet küldünk arról, milyen módon tudják átvenni az új lakcímkártyát.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a lakcímváltozásról tájékoztatniuk kell az érintett szerveket (pl. közmű szolgáltatók, pénzintézetek, háziorvos, munkahely, oktatási intézmények stb.).

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy amennyiben a címváltozással a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

 

 

dr. Enyedi Mihály
jegyző