Dr. Virágné Dr. Vizdák Márta lett 2022-ben az „Év gyógyszerésze”

2010 óta minden évben a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kezdeményezésére a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság segítő közreműködése mellett, a Roche Magyarország Kft. támogatásával kívánnak a gyógyszerészeknek kiemelkedő szakmai rangot adni munkájához. Az idei évben Dr. Virágné Dr. Vizdák Márta lett a kitüntető „Év Gyógyszerésze” cím tulajdonosa.

A pályázat bevezető szakaszában a betegeknek kellett szavazniuk az általuk kedvelt gyógyszerészekre, majd ezt követően az országban a húsz legtöbb voksot kapott gyógyszerésszel együtt egy pályázati anyagot kellett elkészíteni a megadott témakörökben. Márta a „Lakossági gyógyszerellátás – Mire tanított a Covid?” című munkájával indult, amelyet a neves szakmai zsűri anonim módon ítélt a legjobbnak. A díjátadón nagyon izgalmas keretek között, egy zárt borítékból került elő a nyertes név.

Dr. Virágné dr. Vizdák Márta elmondta, prioritásnak tekinti a gyógyszerészi hivatás szeretetét, a betegek iránti empátiát és a segíteni akarást. Munkájára egy életre szóló szolgálatként tekint. Kihangsúlyozta, bizalommal fordulnak hozzá a Betegek, amibe beletartozik a közösségi felületeken történő szakmai jellegű kapcsolattartás is. Gyermekkorától kezdve szorosan kötődik szülővárosához, Mezőtúrhoz. Hozzátette, munkájával igyekszik meghálálni az itt élő emberek szeretetét és bizalmát.

K.M.: Hogy indultál el a gyógyszerészet útján?

Dr. Virágné dr. Vizdák Márta: Nagy hálával tartozom Szüleimnek, akik már kiskoromban megmutatták példaadásukkal azt, hogy a szorgalmas, kitartó tanulás és munka érdemi eredményekkel párosul. Szakgyógyszerész Édes-anyám révén – akit emberileg és szakmailag is példaképemnek tekintek – már kislány koromban közel kerülhettem későbbi hivatásomhoz. 2010-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Gyógy-szerésztudományi Karán, majd három évvel később ugyanebben az intézményben szereztem szakgyógyszerészi diplomát gyógyszerellátási szakgyógyszerész szakirányon. Tanulmányaim befejeztével Férjemmel, Dr. Virág Attilával, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével szülővárosomban, Mezőtúron telepedtem le. Munkámat saját családi gyógyszertárunkban, az Újvárosi Gyógyszertárban kezdtem meg, ahol azóta is aktívan tevékenykedem. Két imádott gyermekünk, Mártika (2) és Andorka (5) születése és gondozása idejére szakítottam csak meg a szolgálatot.

Korábban a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által megrendezett Ifjúsági Fórumon tartott előadásommal harmadik (2011), majd első (2012) helyezést értem el. Emellett éveken keresztül képviseltem megyénket a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen, ahol több ízben díjat nyertem, 2011-ben kiemelt díjazásban részesültem. 2019-ben megkaptam a „Praxis Pro Pharmaciae” kitüntetést. A 2022-es év a szakmai díjak tekintetében kiemelkedő számomra: vezetésemmel gyógyszertárunk elsõ helyezett lett a fenntarthatóság témájában meghirdetett országos, több fordulós Ökopatika Versenyen.

K.M. Mik a jövőbeli tervek?

Dr. Virágné dr. Vizdák Márta: A kislányom jövúre kezdi az óvodát és Édes-anyámmal úgy állapodtunk meg, hogy akkor fogom teljes mértékben átvenni a gyógyszertár vezetését, amely hatalmas kihívás lesz számomra. Bízom benne, hogy Édesanyám tudását és tapasztalatait is követve sikerül továbbra is magas színvonalú ellátást biztosítani a Betegek számára.

K.M. Sok szakma esetében felmerül a kérdés, így a gyógyszerész szakma esetén is: van-e utánpótlás, választja-e sok fiatal napjainkban ezt a hivatást?

Dr. Virágné dr. Vizdák Márta: A gyógyszerészi szakma egészét nézve talán a legnagyobb jövőbeli kihívás az utánpótlás biztosítása. Itt nem elsősorban a minőségi, hanem a mennyiségi szempontokra gondolok. Bár a gyógyszerészképzés hazánkban kiemelkedőnek számít, azonban egyre kevesebben maradnak itthon a diploma megszerzését követően. Meglátásom szerint kellő tudásunk arról a mikrokörnyezetről lehet igazán, amit valóban ismerünk, úgy is mondhatnám, hogy arról a helyről, ahol a gyökereink vannak. Eredeti megoldások és ötletek ott születnek, ahonnan eredünk, így én személy szerint a szakmai elköteleződést elválaszthatatlannak tartom a haza szeretetétől. Szerencsére a mi gyógyszertárunkban munkaerőhiány nem fenyeget, ideális a korösszetétel, kifogástalan a légkör mind emberileg, mind szakmailag, egy családként dolgozunk együtt.

K.M. Érdemes-e ezt az utat választani és ki alkalmas rá?

Dr. Virágné dr. Vizdák Márta: Egyik oldalról komoly idő- és energia-befektetés előzi meg azt, hogy valaki gyógyszerészként dolgozhasson, személyes tapasztalatom ugyanakkor az, hogy a befektetett munka megtérül. Szüksége van Magyarországnak olyan, a helyi kihívásokat is ismerő szakemberekre, akik a gyógyszerészi hivatásra, mint életcélra tekintenek, akiknél az empátia, a beteg emberek iránti elhivatottság és a szakmai felkészültségre való törekvés nélkülözhetetlen.

Aki hasonló habitussal rendelkezik és örömét leli a betegellátásban, annak mindenképpen ajánlani tudom ezt a nagyszerű hivatást.

Kakuk Móni

Fotó: beküldött fotó