Átadták a városi elismeréseket október 23-án

„Az elismerés mindig jólesik, de a szülővárostól kapott a legbecsesebb.”

A Városháza dísztermében sokan gyűltek össze október 23-án, a városi megemlékezést követően.

Mezőtúr Város Önkormányzata Nemzeti ünnepünk alkalmával városi díjakat, kitüntetéseket adományozott, melyekről a szeptember 29-ei ülésén a képviselő-testület döntött. Az elismeréseket Mezőtúr Város polgármestere, Szűcs Dániel adta át.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete posztumusz „Mezőtúr Város Díszpolgára” díjat adományozott Dr. Spett Ernő részére, melyet fia, Spett Ernő vett át.

Dr. Spett Ernő Mezőtúron született 1878. június 22-én. 1905-ben, 27 éves korában választották meg első ízben mezőtúri polgármesternek, amely tisztet 1910-ig töltött be, ezután a Mezőtúri Takarékpénztár igazgatója lett. 1914-ben az I. világháború kitörésekor önként vonult be katonai szolgálatra. 1918 decemberétől 1921 májusáig Szolnok város polgármestere volt, 1921 novemberében pedig másodízben választotta polgármesterévé Mezőtúr lakossága, később vármegyei képviselő. Nevéhez fűződik az Erzsébet-liget rendezése, a sporttelep, villanytelep, vágóhíd, városháza és a Kossuth tér építése, rendezése, Tűzoltólaktanya, I. világháborús emlékmű, posta, jéggyár, Tüdőgondozó, számtalan iskola létrehozása, hajózható Berettyó, kikötő a közúti hídnál.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr Városért” díjjal tüntette ki Herczeg Zsoltot munkássága elismeréséül.

Herczeg Zsolt 2010 októberében indult a polgármester választáson, amit megnyert. Közel 10 milliárd forint fejlesztés valósult meg a városban vezetésének ideje alatt. A MAFC Sportegyesület elnökségének több mint tizenöt éve tagja. 2017-ben Áder János köztársasági elnök úrtól Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott. 2019-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-mányzat által adományozott „Év polgármestere” díj nyertese, 2021-ben Mecénás kategóriában KÓTA díjat kapott. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr Városért” díjjal tüntette ki Dr. Borgula Ilona és Dr. Gecov Kosztadinov Krsztiót munkásságuk elismeréséül.

Az orvos-házaspár egy-egy emberöltőt dolgozott Mezőtúr és térségének a lakosaiért. Alapos szakmai tudásuknak és hallatlan emberségüknek köszönhetően városunkban nagy köztiszteletnek örvendenek. Dr. Borgula Ilona „Summa cum laude” minősítéssel végzett a SOTE-en. A mezőtúri Városi Kórházban, 1991. év végéig, nyugdíjba vonulásáig végezte odaadó gyógyító munkáját. A csecsemő – és gyermekgyógyász, kórházi neonatológus főorvos osztályvezetőként fejezte be pályafutását. Főállása mellett hosszú ideig iskolaorvosként is tevékenykedett.

Dr. Gecov Kosztadinov Krisztió Bulgáriában született, fiatalon került hazánkba. A bolgár nagykövetség ajánlatára került Mezőtúrra. A Városi Kórház sebészeti osztályán helyezkedett el. Sebészként biztos kézzel és egyre nagyobb tudással rendelkezett, ezért más városokból is egyre több gyógyulásra váró kereste fel. Sebészeti területen végzett eredményes munkájaként kapta meg a főorvosi kinevezést. Nyugdíjazása után is dolgozott a szakrendeléseken. Szomorú tény, hogy az ügyeletben kapott infarktusa és azt ezt követő életmentő beavatkozás után volt kénytelen orvosi hivatását befejezni. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díjat adományozott Uzsoki Jánosné részére.

Uzsoki Jánosné több, mint öt évtizede végzi szolgáltató tevékenységét Mezőtúr város és térsége érdekében.

1971-ben férjhez ment, férjével, Uzsoki Jánossal együtt vezették a mezőtúri fényképész szövetkezetet, hogy a város lakóinak szolgálatára legyenek. Két fiúk született, együtt folytatták családi életüket, és hivatásuk felépítését. Talán nincs is Mezőtúron és a környező településeken olyan család, akiknek nem örökítette meg egy-egy boldog, örömteli eseményét, pillanatát, hogy megőrizze azt nekik, és az örökkévalóságnak a róluk készített fotóival. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselõ-testülete „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díjat adományozott Dr. Bándy Éva részére.

Általános orvosként végzett, majd a korabeli kihelyezések szellemében Moldvába, Botosányba került, ahol 6 évig dolgozott kórházban és körzetben. Az 1989-es eseményeket követően Eszter-gomba, majd Békéscsabára került. 1990-ben Anaesthesiológiai, belgyógyászati, majd kardiológiai szakvizsgát tett. Békéscsabáról dr. Csellár Zsuzsanna hívására jött Mezőtúrra. A szakmai kapcsolatok révén (Szolnok, Szeged, Debrecen, Budapest) a betegek ellátása teljes körű. Doktornő meglátása szerint ez a sokszínű Berettyó parti város lelkes, művészlelkű lakói igazi itthon érzést adnak számára. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Az Év Mezőtúri Vállalkozása” díjat adományozott a Hermann Mezőtúr Kft. részére, melyet Kenyeres Tibor ügyvezető vett át.

A jelenlegi Hermann Mezőtúr Kft. 2008-ban alakult meg. A cég 100 %-ban magyar magántulajdonban lévő vállalkozás. Fő tevékenységi körük acélalkatrészek galvanikus fémbevonása,  vegyi barnítása, valamint cink- nikkel bevonat készítése. Az elmúlt években hazai szinten sikerült az egyik legnagyobb felületkezelő vállalattá válniuk, így már nagyobb vállalatokat (Claas Hungária Kft., Knorr-Bremse Kft.) is tudhatnak az ügyfeleink között, és az elkövetkező években szeretnék ezeknek a számát növelni. Jelenleg 11 gyártó soron 90 főt alkalmaznak. 2021-ben árbevételük elérte a nettó 1 milliárd forintot. Nem csak megrendelőivel, hanem kollégáival, beszállítóival, alvállalkozóival is kitűnő kapcsolatot ápol. Lehetőségeikhez mérten támogatóként is számíthat a Kft-re a város.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr Sportjáért” díjat adományozott Kontra Imre részére.

Kontra Imre a hetvenes évek közepén a kézilabda után a skeetlövészettel kezdett el foglalkozni. A meglehetősen költséges sportág támogatója akkor a honvédség volt. A 10 cm átmérőjű bituminkorong levegőben való eltalálása sok gyakorlást igényelt. Kontra Imre tagja volt az 1983-ban Magyar bajnokságot nyert mezőtúri csapatnak. 1984-ben a Szabó Lajos SE csapata új országos csúccsal nyerte meg a Mezőtúron rendezett nemzetközi versenyt, amelynek szintén tagja volt. 1986-ban a Brnói Granpi Prix skeetlövő versenyen a nemzetközi mezőnyben bizonyította felkészültségét. A mezőtúri honvédség megszűnésével egyre nehezebbé vált a sportolók sorsa. Ennek ellenére 1994-ben Kontra Imre megnyerte a Vasvári Pál emlékversenyt, és a győztes mezőtúri csapat tagjaként is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Jelenleg is azon dolgozik, hogy egy új lőtér jöjjön létre és a szép mezőtúri sikerek visszatérjenek. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk. 

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr Kultúrájáért” díjat adományozott a Mongol-Agrár Zrt. Népdalkör részére. A díjat  Seres Attiláné művészeti vezető vette át.

A népdalkör 1972-ben alakult. Kávási Sándor karnagy 7 évig vezette a csoportot. A következő 7 évben Bozsó László karnagy irányította a létszámában megszaporodott népdalkört. 1986 óta a mai napig Seres Attiláné a művészeti vezető. Őrzik, éneklik Mezőtúr és környéke népdalkincsét, a Kávási Sándor által gyűjtött népdalokat. A Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre évtizedek óta aktívan járul hozzá a város kulturális fejlődéséhez. Egymást segítő, példaértékű közösség, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a megyén belüli, illetve kívüli csoportokkal is. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” díjat adományozott Major Regina részére.

Major Regina 7. osztályos gimnazista tanuló a Mezőtúri Református Kollégium gimnáziumi 8 évfolyamos képzésén. Regina több sportág kipróbálása után 2021. márciusában kezdte el az Akrobatikus Fitnesz- és Látványtánc elsajátítását a Mátrix Fitness Sportegyesületnél, eleinte Gyomaendrődön, majd Mezőtúron. 2021. júniusától kezdve, illetve jelenleg is egyedüli versenyzőként képviseli a Nemzetközi Táncversenyeken és Országos Bajnokságokon Mezőtúr városát. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Az év mezőtúri sportolója” díjat adományozott Mester Zalán Lajos részére.

Mester Zalán Lajos a Mezőtúri Református Kollégium tanulója, 9. évfolyamon. Az osztályközösség meghatározó része, központi figura. Zalán a Mezőtúri Atlétikai Club fiatal tehetséges versenyzője. Az atlétikai csoport húzóembereként jelenik meg minden edzésen. 15 évesen Magyarország ötös-ugró ranglista vezetője. Szorgalmával az elkövetkező években a magyar válogatott versenyzői közzé kerülhet. Minden edzésen példamutatóan kezdi meg a gyakorlatokat. Edzőtársaival jó kapcsolatot tart. A kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Kiemelkedő munkájáért Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesül Bíró Lajosné.

Bíró Lajosné Simon Eszterként született 1941. április 7-én. A zenéhez való kötődése már kisgyermekkorban kezdődött. Az édesapjának volt egy citerája és nagyon szeretett nótázni. Bíró Lajosné ezután énekelt a pávakörben, majd rövidesen citerán kísért. Elismerésre méltó az a körülmény, hogy kottaismeret nélkül, kizárólag hallás után sajátította el tudását. Önállóan versenyeken és KÓTA minősítéseken mérettetett meg. Sok elismerő oklevele, 4 Nívó-díja van.Remek játékával és énekével kiérdemelte a KÓTA országos minősítésén az ezüst fokozatot (2003-ban Kunhegyesen), valamint népdalkörünk citera együttesével az arany fokozatot (1997-ben Kunhegyesen). Emellett Kádár Istvánnéval együtt alapították az Újvárosi Hagyományőrzők Klubját. Széles körű kulturális tevékenységét sokan ismerik a városban. Mindenki Pöszikéje, Pöszike nénije Ő. Az elismeréshez szívből gratulálunk!

Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült Zsosa János kiemelkedő munkája elismeréseként.

Zsosa János az Országos Mentőszolgálatnál a mai napig önzetlenül tevékenykedik a helyi és a környező települések otthoni szakápolásában és hospice ellátásában a betegek és hozzátartozóik nagy megelégedettségére. Megbízható és segítőkész, jó kedélyű, mindig pozitívan áll a dolgokhoz. Türelmes és együttérző, sokszor nem csak az ápolásban nyújt segítséget, hanem a vigaszban is a hospice tevékenysége során. Kollégáival jól összedolgozik, munkájában megbízható. Az elismeréshez szívből gratulálunk!

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József