Álláspályázat – gyógypedagógus/logopédus munkakör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66113
Intézményi iktatószám: 363/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT MEZÓTÚRI VÁROSI INTÉZMÉNY – CSODA-VÁR KÖZPONTI ÓVODA

Mezőtúri Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében gyógypedagógus/logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztési feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 2441 Gyógypedagógus

Betöltendő      állás     munkakörének            szakterülete     (munkakörcsalád):      Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra,

Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Mezőtúr

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Mezőtúri Városi Intézmény- Csoda-vár Központi Óvoda 5 tagintézményének 19 csoportjában, több mint 400 gyermek nevelése folyik az óvoda pedagógiai programja szerint

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • – Büntetlen előélet
  • – Cselekvőképesség
  • – Magyar állampolgárság
  • – Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Felsőfokú gyógypedagógusi, logopédusi végzettség

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 66113
Intézményi iktatószám; 363/2024

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BAJ Oktatás, tovább nem bontható, gyógypedagógus/logopédus

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  • – Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • – Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.15.00:00

A pályázat elbírálásának módja: személyesen az igazgató

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.19. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.03.

A pályázati kiírás közzé tevője a Belügyminisztérium (BM), A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, Így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Közszolgállás