A TRV Zrt. tájékoztatása az ivóvíz minőségéről Mezőtúron

Kifogástalan Mezőtúron a szolgáltatott ivóvíz minősége, arzéntartalma is az európai küszöbérték alatt van – nyilatkozta a térség vízszolgáltatója, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 

A KSH nemrégen adta közzé azt a jelentést, melyből kiderül, hogy Magyarországon az ivóvíz arzéntartalma több helyen is eléri vagy meghaladja a 10 mikrogramm/literes európai küszöbértéket. Egészen pontosan 38 hazai települést érint a magasabb arzéntartalom, ezek között azonban nem szerepel Mezőtúr.

Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében sem lehet kijelenteni, hogy felszín alatti vizei teljesen arzénmentesek. Ez nem rendkívüli dolog: az ország ivóvízbázisainak egy része természetes eredetű arzént tartalmaz, ez hozzátartozik a Kárpát-medence geológiai adottságaihoz. Még az sem probléma, ha néhány községben, városban a kitermelt nyersvíz arzén-tartalma meghaladja az előírt határértéket. A nyersvíz ugyanis nem azonos az ivóvízzel, a nyersvizet még a kitermelést követően kezelni szükséges.

Mezőtúron a város közigazgatási területén lévő mélyfúrású kutakból kitermelt rétegvíz adja a nyersvizet, majd az ivóvizet. A településen kémiai beavatkozással és szűréssel távolítják el, közömbösítik azokat az anyagokat, melyek – bármilyen paraméter tekintetében – túllépik a törvényben szabályozott határértéket.

Érdemes tudni, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az általa üzemeltett mezőtúri vízművet 2014-2015-ben Mezőtúr önkormányzatának bevonásával modernizálta. Az ivóvízminőség-javító beruházás eredményeként a nyersvíz kezelését az új technológia kifogástalanul végzi.

A hálózatba bocsátott csapvizet folyamatosan, a minősített ütemterv szerint ellenőrzi a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., problémát tapasztalva azonnal intézkedik. Nyáron a szélsőséges időjárási viszonyok miatt megnövekedett a csőtörések száma, ennek következtében több esetben zavarossá vált a víz. A hálózati haváriák megszüntetésén kívül a rendszer érintett szakaszait a vízszolgáltató átöblítette.

Ezenfelül az üzemeltető évi két alkalommal teljes körű hálózatmosatást és fertőtlenítést is végez a lakosság előzetes értesítése mellett. A szolgáltatón kívül folyamatosan kontrollálja a minőséget egy független hatóság is.  Összességében elmondható, hogy a vízművek által szolgáltatott víz esetében a palackozott természetes ásványvizekhez képest szigorúbb vízminőségi és vízminőség-ellenőrzési kritériumoknak kell eleget tenni.

 

A Magyar Víziközmű Szövetség nem véletlenül emlegeti a csapvizet a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerként.

 

Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy Magyarországon és Mezőtúron a szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak.

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.