A január 27-i és február 14-i főbb képviselő-testületi döntésekről

A január 27-i és február 14-i főbb képviselő-testületi döntésekről

Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester 2022. február 18-án sajtótájékoztatót tartott a 2022. január 27-i rendes nyilvános és zárt, valamint a 2022. február 14- i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseiről.

Több téma esetében első olvasatnak tekintette a képviselő-testület az adott előterjesztést, így ezekről ismételten tárgyalni fognak a képviselők. A képviselő-testület megszavazta a Dr. Tálas és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-a mezőtúri VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan megkötött megbízási szerződés módosítását, ami szerint Kormosné dr. Simon Zsuzsanna körzetét helyettesítéssel továbbviszi. Herczeg Zsolt és a képviselő-testület minden tagja ezen az alkalmon is megköszönte Kormosné dr. Simon Zsuzsanna eddigi áldozatos, több évtizedes munkáját és jó egészséget kívántak neki.

A TOP Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű projekt utolsó üteme áll megvalósítás alatt, ami a kikötő bővítése. Amint korábbi lapszámainkban hírt adtunk róla, a szerződött teljes turisztikai támogatás összege: 400millió Ft. A projekt keretében az alábbi turisztikai célú építési beruházásokra kerül sor: a Városháza turisztikai attrakcióvá tétele, a kovácsműhely látogathatóvá tétele, a kikötő turisztikai célú fejlesztése. A Városházán kialakításra kerülő várostörténeti kiállítás hamarosan elkészül. A Kovácsműhely interaktív kiállító térré alakításához szükséges építési beruházás 2020 novemberében befejeződött.A kikötő bővítése esetében a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, nem volt jelentkező a munkára. A műszaki tartalom, aminek kivitelezésére ezen túl újra pályázni lehet, egyrészt a közúti hídnál lévő lehajtó út felújítása,sólyázó kialakítása, másrészt a kikötő meghosszabbítása 50 m hosszban, déli irányban. 

A 2022. évi költségvetés tárgyalására a rendkívüli, február 14-i ülésen került sor. A költségvetés tervezetét, amit Boross Boglárka, a gazdálkodási és adóügyi osztály osztályvezetője összeállított, előzetesen a bizottságok megvitatták. Ebben a működési költségeken felül számos felújítás helyet kapott, így például a268 millió Ft kormányzati támogatásból 2022-ben legkevesebb 29 db utca kaphat útalapot. A TEKE módosító javaslatait a képviselő-testület elfogadta, ennek ellenére az egyesület tagjai nem szavazták meg a 2022. évi költségvetés elfogadását. Így újra napirendre kerül a következő nyilvános, rendes ülésen 2022. február 24-én.

2022. január 27-én, zárt ülésen tárgyalt a képviselő-testület a II. számú gyermekorvosi körzettel kapcsolatban. Korábban a decemberi testületi ülésen is foglalkoztak az üggyel. Számos panasz érkezett dr. Nagy Erika doktornőt illetően a hatóságokhoz és az Önkormányzathoz egyaránt, például a rendelkezésre álló idő be nem tartását illetően. A képviselő-testület úgy döntött, mivel az egyeztetések nem vezettek eredményre, decemberben közös megegyezéssel felmondja a doktornővel való szerződést. Ezt dr. Nagy Erika nem írta alá, így a január 27-i zárt ülésen polgármester úr javaslatára egyhangúlag az a döntés született, hogy rendes felmondással szüntessék meg a szerződést. Szűcs Dániel alpolgármester kifejtette, a megállapodás és a jogszabályi háttér nem adta meg azt a lehetőséget, hogy rendkívüli felmondással felbontható legyen az együttműködés, így július 31-ig továbbra is dr. Nagy Erika kötelessége és feladata a II. számú gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása.