A HULLADÉKUDVARON LAKOSSÁGTÓL SZÁRMAZÓ ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK KÖRE

A HULLADÉKUDVARON LAKOSSÁGTÓL SZÁRMAZÓ ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK KÖRE:

 

08 0111                                szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakkhulladékok

 

13 02     OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI

(kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

 

13 02 05*             ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 06*             szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

13 02 07*             biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok

 

15           HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK,

                TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

 

15 01                     csomagolási hulladékok

(beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)

15 01 01               papír és karton csomagolási hulladékok

15 01 02               műanyag csomagolási hulladékok

15 01 03               fa csomagolási hulladékok

15 01 04               fém csomagolási hulladékok

15 01 07               üveg csomagolási hulladékok

15 01 10                               veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok

(pl: üres festékes doboz, üres olajos kanna)

 

16           A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

 

16 01 03               gumiabroncs (1 m átmérő alatti)

 

17           ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

 

17 04                     fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01               vörösréz, bronz, sárgaréz

17 04 02               alumínium

17 04 05               vas és acél

 

20           TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI,

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS

 

20 01                     elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 01               papír és karton

20 01 02               üveg

20 01 21               fénycsövek

20 01 23*             klór- fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések/hűtő

20 01 25               étolaj és zsír

20 01 31*             citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

20 01 32                               gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től

20 01 33*             elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt

felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

20 01 34               elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

20 01 35*             veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,

amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

20 01 36               kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21,

20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól

20 01 39               Műanyagok

20 01 40                               Fémek

20 02 01               Biológiailag lebomló hulladék

20 03 07                              lomhulladékok