2021. október 23-ai felhívás

FELHÍVÁS

 

 

Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet alapján:

 

A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a “Mezőtúr Városért” díj adományozására az állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok, választópolgárok; a “Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj adományozására bármely választópolgár, vagy jogi személy; továbbá „Az Év Mezőtúri Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 2021. szeptember 14-ig javaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) benyújtani.

 

„Mezőtúr sportjáért”, “Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportolója” és a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományozására szintén 2021. szeptember 14-ig bármely mezőtúri választópolgár vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni.

 

A kitüntetések átadására 2021. október 23-án ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.adam@mezotur.hu), a www.mezotur.hu internetes felületen, illetve a könyvtárban megtekinthető.

 

 

Mezőtúr, 2021. augusztus 18.

 

 

Herczeg Zsolt sk.
polgármester