2019. február 28

Mezőtúr Város Polgármestere
MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete

2019.február 28-án (csütörtökön) 13.30 órakor

soros nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

1: Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
MellékletHatásvizsgálati lap
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

2: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) számú rendeletének módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

3: A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításának helyszínéről, valamint Mezőtúr Város Önkormányzatának a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításának helyszínéről szóló 177/2018.(XI.29.) képviselő-testületi határozatának hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

4: A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

5: A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról szóló 174/2018.(XI.29.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

6: A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2019. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról szóló tájékoztató elfogadásáról
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

7: Mezőtúr Város 2019. évi rendezvényeiről
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

8: Mezőtúr Város Polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

9: A Mezőtúri Járásbíróság kérelméről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

10: Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4322/1 hrsz-ú, Pétery Károly utca 8. szám alatti ingatlan értékesítéséről
1. melléklet2. melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

11: A Rákóczi út 9. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

12: Biztosítási alkuszi megbízásról
Előterjesztés mellékleteHatározat melléklete
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

13: A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

14: Tájékoztató a 2019. január 21. – 2019. február 17. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről
BKTT
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

15: Bejelentések