Felhívás – tanévkezdés

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő – testületének 21/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelete alapján az idei évtől kezdve a nevelési év és tanévkezdés megkönnyítése érdekében évi egy alkalommal rendkívüli települési támogatásra jogosult a Mezőtúron legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó

  • bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek
  • az általános iskola, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló jogán a szülő, vagy más törvényes képviselő,
  • a támogatásra jogosult évi egy alkalommal a Mezőtúron legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó, középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló is – saját jogán – ha 18. életévét tárgyévben tölti be.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogán 5.000 forint, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek jogán 8.000 forint összegű ellátás jár gyermekenként. A jogosultság jövedelemtől függ, az egy főre jutó jövedelemhatár a gyermeküket egyedülállóként nevelő szülőknek 114.000 forint, míg családban élők esetében 85.500 forint. A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemigazolás mellett, a bölcsődei, óvodai és iskolalátogatási igazolásokat.

A kérelmeket minden év augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Hivatal Hatósági Osztály Szociális Hatósági Csoportjánál a magasföldszint 2/a. számú irodájában Milácsekné Keve Ágnes és Barta Berta Katalin ügyintézőknél.

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 11:30; 13:00 – 16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 08:00 – 11:30; 13:00 – 16:00

Csütörtök: 13:00 – 16:00

Péntek: 08:00 – 12:00

Kérem éljenek a lehetőséggel!

Herczeg Zsolt

polgármester