Kapcsolat

Polgármester
Minden hó első szerdáján: 13.00 – 16.00  – előzetes egyeztetés: 551-902


 Jegyző
Minden hó második szerdáján: 13.00  – 16.00 – előzetes egyeztetés: 551-910


Városüzemeltetési ügyekben kérdés vagy panasz esetén jelezze a pmh@mezotur.hu email címen.


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2023.(III. 30.) számú határozatával módosította a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A módosítás értelmében 2023. április 17. napjától (hétfő) a Hivatal munkarendje és ügyfélfogadása az alábbiak szerint változik:

Munkaidő:

Hétfő: 07.30 – 16.15

Kedd: 07.30 – 16.15

Szerda: 07.30 – 16.15

Csütörtök: 07.30 – 16.15

Péntek: 07.30 – 12.30

Ügyfélfogadás:

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
  Délelőtti ügyfélfogadás8,00-12,00nincs ügyfélfogadás8,00-12,00nincs ügyfélfogadás8,00-12,00
Ebédszünet12,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,30
Délutáni ügyfélfogadás13,00-16,00nincs ügyfélfogadás13,00-16,00nincs ügyfélfogadás

Mezőtúr, 2023. április 12.

dr. Enyedi Mihály
jegyző


Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Telefonszámok

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
SZŰCS DÁNIEL polgármester551-900pm@mezotur.huI.e. 7.
PATKÓS ÉVA alpolgármester551-900alpm@mezotur.huI.e. 7.
dr. ENYEDI MIHÁLY jegyző551-910jegyzo@mezotur.huI.e. 1.
dr. BALLA VILMOS aljegyző551-905aljegyzo@mezotur.huI.e. 6.

POLGÁRMESTERI KABINET

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
Tóth Ádám polgármester személyi titkár551-923toth.adam@mezotur.huI.e. 1/a.
Burjánné Erős Anita önkormányzati titkársági referens551-902pmh@mezotur.hu
banita@mezotur.hu
I.e. 7.
Veres Anikó adminisztrátor, rendezvényszervező
ügyintéző
551-913averes@mezotur.huI.e.3.
Jenei József sajtóreferens551-913I.e.3.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS JOGI OSZTÁLY

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
dr. Komáromy Csaba osztályvezető551-905komaromy.csaba@mezotur.huI.e. 5.
Önkormányzati és Szervezési csoport:
Magda Anett szervezési ügyintéző
551-910manett@mezotur.huI.e. 1.
Ábrahámné Bujdosó Erzsébet személyügyi ügyintéző551-903ebujdoso@mezotur.huI.e.19/a
Pappné Hodos Ágnes szervezési ügyintéző551-905pappne.hodos.agnes@mezotur.huI.e. 5-6
Bordács Margit adminisztrátor551-933bordacs.margit@mezotur.huI.e.20.
Gulácsi Gábor informatikus551-911informatika@mezotur.humfsz.1.
Iktató:
Baloghné Bagdán Marianna közszolgálati ügykezelő
551-936mbaloghne@mezotur.humfsz. 20.
Ládáné Borbély Anikó közszolgálati ügykezelő551-936aladane@mezotur.humfsz. 20.
Bíróné Lakatos Eszter közszolgálati ügykezelő551-936ebirone@mezotur.humfsz. 20.
Horváth Anita adminisztrátor551-936horvath.anita@mezotur.humfsz. 20.
Jogi csoport:Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
dr. Csáki Zoltán birtokvédelmi ügyintéző551-925csaki.zoltan@mezotur.huI.e.19/a.

KÖZVETLEN JEGYZŐI IRÁNYÍTÁS

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
Békefi-Mucsi Lídia vállalkozói, gazdaság- és
városfejlesztési ügyintéző
551-921vagyongazdalkodo@mezotur.huI.e. 4.
Tarné Gonda Róza belső ellenőr
Balogh Ibolya adminisztrátor
551-906revizor@mezotur.huI.e.12.-13.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI OSZTÁLY

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
Bíró László osztályvezető551-900kozterulet@mezotur.hu
biro.laszlo@mezotur.hu
mfsz.3/b.
Katona Attila közterület-felügyelő551-916katona.attila@mezotur.hu
Rácz Antal roma referens551-916racz.antal@mezotur.hu

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Telefon:E-mail:Ajtószám:
Vasas István osztályvezető551-900vasas.istvan@mezotur.huI.e
Szabó Péter osztályvezető-helyettes,
városüzemeltetési csoportvezető
551-917szabo.peter@mezotur.huI.e. 16.
Városüzemeltetési Csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Nagy Sándor ügyintéző551-907muszovh@mezotur.huI.e. 21.
Kocsis József vízgazdálkodási ügyintéző551-908kocsis.jozsef@mezotur.huI.e. 22.
Petneházi Tamás városgazdálkodási ügyintéző551-924tpetnehazi@mezotur.huI.e. 23.
Deákné Bozsó Tünde műszaki ügyintéző551-924tdeakne@mezotur.huI.e. 23.
Városfejlesztési és Turisztikai Csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Gombás Sándor beruházási és műszaki ügyintéző551-927sgombas@mezotur.huI.e.11.
Lévai Lilla pályázat és projekt ügyintéző551-927lilla.levai@mezotur.huI.e.11.
Zombori Ádám Tamás
pályázat és projekt ügyintéző
551-927zombori.adam@mezotur.huI.e.11.
Bordács Amanda beruházási ügyintéző551-933abordacs@mezotur.huI.e.20.
Ábrahámné Török Rózsa551-933rozsa.torok@mezotur.huI.e.20.
Gálik Tamás pályázat és projekt ügyintéző551-937galik.tamas@mezotur.huI.e.20.

GAZDÁLKODÁSI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

Telefon:E-mail:Ajtószám:
Boross Boglárka
osztályvezető
551-940bboross@mezotur.huI.e. 15.
Beke Márta
osztályvezető helyettes
551-928beke.marta@mezotur.huI.e. 18/A.
Pénzügyi és számviteli csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Herbály Anikó pénztáros551-912herbaly.aniko@mezotur.huI.e. 19.
Bíró Erika pénzügyi ügyintéző551-932biro.erika@mezotur.huI.e. 18
Soós-Sáfár Anikó
pénzügyi ügyintéző
551-932penzugy@ketpo.huI.e. 18
Kovács-Scheidl Bernadett
pénzügyi-számviteli ügyintéző
551-932kovacs-scheidl.bernadett@mezotur.huI.e. 18
Farkas Anett pénzügyi ügyintéző551-919farkas.anett@mezotur.huI.e. 17.
Matló Károlyné számviteli ügyintéző551-919kmatlone@mezotur.huI.e. 17
Péterfyné Hegyi Éva számviteli ügyintéző551-919epeterfyne@mezotur.huI.e. 17
Csala Gabriella pénzügyi ügyintéző551-919tothne@mezotur.huI.e. 17
Adóügyi csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Major Petra adóügyi csoportvezető551-938pmajor@mezotur.humfsz. 5-6.
Szerencsés Beáta adóügyi ügyintéző551-939szerencses.bea@mezotur.humfsz. 5-6.
Szűcsné Pljesovszki Etelka
adóügyi ügyintéző
551-938jdavid@mezotur.humfsz. 5-6.
Kovács Mária adóügyi ügyintéző551-939kmaria@mezotur.humfsz. 5-6.
Bámerné Dávid Renáta adóügyi ügyintéző551-938bamerne.david.renata@mezotur.humfsz. 5-6.

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Telefon:E-mail:Ajtószám:
Biriszló Beáta osztályvezető551-929bbiriszlo@mezotur.humfsz. 7.
Kaszanyi Judit osztályvezető-helyettes551-901jkaszanyi@mezotur.humfsz. 4.
Szociális Hatósági csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Szendi Ilona csoportvezető551-909szendi.ilona@mezotur.humfsz 2/a
Karetka Mária szociális ügyintéző551-904karetka.maria@mezotur.humfsz 3.
Putnoki Ágnes szociális ügyintéző551-930putnoki.agnes@mezotur.humfsz. 3.
Tóthné Törjék Edina szociális ügyintéző551-926etorjek@mezotur.humfsz. 3.
Általános Igazgatási csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Tar János hatósági ügyintéző551-920tar.janos@mezotur.humfsz. 7.
Ördög István hatósági ügyintéző551-918ordog.istvan@mezotur.humfsz. 2.
Bagdán Edina hatósági ügyintéző551-931ebagdan@mezotur.humfsz. 4.
Szilágyiné Enyedi Ibolya anyakönyvvezető551-935iszilagyine@mezotur.huanyakönyv
Katona Krisztián Attila anyakönyvvezető551-935kkatona@mezotur.huanyakönyv
Olajos Sándor ügyintéző551-914mezogazdasag@mezotur.humfsz. 3/a
Gondnoki csoport:Telefon:E-mail:Ajtószám:
Csipes Zsuzsanna csoportvezető, gondnok551-934csipes.zsuzsanna@mezotur.humfsz. 2.
Főporta551-900
Déli porta551-915

MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÉS INGATLANKEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Telefon:E-mail:Cím:
Pappné Juhász Emília
ügyvezető
350-037intezmenyellato@mturiellato.huKávási Sándor
utca 25.

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Telefon:E-mail:Cím:
Pete Lajos cégvezető350-075ig@mkskft.huSzabadság tér 17.

MEZŐTÚRI IPARI PARK KFT.

Telefon:E-mail:Cím:
dr. Komáromy Csaba ügyvezető56/550-669
56/354-687
mipmtur@t-online.huSzolnoki út 5-7.

KÉTPÓ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Telefon:E-mail:
Finta Adrienn kirendeltség-vezető333-294ketpo@ketpo.hu

MESTERSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Telefon:E-mail:
dr. Fejes Erika kirendeltség-vezető313-001mesterp@mail.externet.hu

MEZŐHÉK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Telefon:E-mail:
dr. Fejes Erika kirendeltség-vezető314-001ph@mezohek.hu

Mezőtúr Város honlapja: www.mezotur.hu

2023 június 20.