Turizmus

Sajtótájékoztató

Megkérdeztük…

Mezőtúr város képviselő-testülete 2018. június 21-én megtartotta soros nyilvános és zárt ülését. Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül számolt be az ülés legfontosabb napirendi pontjairól.

Zárt ülésen döntött a testület a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. megalakításáról. Milyen feladatai lesznek a Kft.-nek?

  1. Zs: Mezőtúr városa az európai uniós pályázati forrásból több milliárdos nagyságrendű támogatás lehívására vált jogosulttá az elmúlt években. A következő jelentős feladat –többek között – a turisztikai célú pályázatok megvalósítása. Ehhez, hogy hatékonyan tudjuk előkészíteni a szükséges munkálatokat a fejlesztések végrehajtásához, több egyeztetés lefolytatása után arra a megállapításra jutottunk az illetékes szakemberekkel, hogy új, elsősorban turizmus orientált, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása szükséges. A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és döntést hozott a Kft. megalapításáról. Az új gazdasági társaság Vasas István ügyvezetővel 2018. július 1-jén kezdi meg tevékenységét. Az önkormányzat célja ezzel, hogy emelkedjen Mezőtúr turisztikai vonzereje és szakmailag magasabb szintre emelje az eddigieket.

A társaság alapítója: Mezőtúr Város Önkormányzata

Székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Képviseletére jogosult személy: Herczeg Zsolt polgármester

A társaság cégneve:


Mezőtúri Turizmusfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:

Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.

A társaság székhelye:

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:

Vasas István

Elérhetőség:

tel.: +36/56-551-943;+36/30-5859356

e-mail: vasas.istvan@mezotur.huturizmus@mezotur.hu