Egyéb kategória|

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

 Ellátandó feladatok:

Közutak és tartozékaik, járdák, hidak fenntartási, felújítási karbantartási, üzemeltetési feladatai. Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása. Közút nem közlekedési célú (közműépítés, rendezvények, hirdetmények) igénybevételével kapcsolatos közútkezelői engedélyezések lefolytatása. Építéshatósági ügyekben történő közútkezelői nyilatkozatok kiadása. Parkolási, behajtási kérelmekhez közútkezelői nyilatkozatok, engedélyek kiadása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban történő műszaki ügyintézés. Komp üzemeltetéssel kapcsolatos pályázati és tulajdonosi feladatok ellátása. Tömegközlekedés felügyelete. Közparkok fenntartási feladatai.

 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör (I. besorolási osztály)

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga,
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
 • helyismeret,
 • közműépítésben szerzett gyakorlat
 • útépítésben szerzett gyakorlat
 • forgalomszabályozásban, forgalomtechnikában szerzett gyakorlat,
 • műszaki beruházásokban szerzett gyakorlat,
 • földmérésben szerzett gyakorlat
 • út- és/vagy közműtervezői jogosultság,
 • műszaki ellenőri jogosultság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
 • a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „ városüzemeltetési ügyintézői pályázat” jeligét.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. április 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.

A munkakör betölthető: 2019. április 15.

A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, a www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezőtúr és Vidéke önkormányzati lapban megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-953

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. március 13.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Close Search Window